Słownik CIEPŁO PRZEMIANY FAZOWEJ (CIEPŁO UTAJONE) co to znaczy? Słownik albo odebrać) jednostce.

Czy przydatne?

Co to jest CIEPŁO PRZEMIANY FAZOWEJ (CIEPŁO UTAJONE)

Definicja z ang. Latent heat (latent heat), z niem. Latentwärme (latente Wärme).

Co to znaczy CIEPŁO PRZEMIANY FAZOWEJ (CIEPŁO UTAJONE): relacja ciepła, jakie należy dostarczyć (albo odebrać) jednostce masy danej substancji, aby w temp. przemiany fazowej wywołać całkowite przejście z jednej etapy w drugą Przykłady: ciepło topnienia, ciepło krzepnięcia, ciepło parowania, ciepło skraplania, ciepło sublimacji, ciepło resublimacji
Definicja CYKL PROSTY:
Co to jest zobacz TERMODYNAMICZNY Mechanizm CYKLICZNY (KOŁOWY ciepło przemiany fazowej (ciepło utajone) co znaczy.
Definicja CZĄSTKI ELEMENTARNE:
Co to jest twory łatwe, których nie można zbudować z części składowych. W latach 1930-1935 znane były: elektron e, proton p, neutron n, foton . Nazwano je cząstkami elementarnymi, najprostszymi, z których, jak ciepło przemiany fazowej (ciepło utajone) krzyżówka.
Definicja CEWKA ZAPŁONOWA:
Co to jest Ruhmkorffa użytkowana do wytwarzania wysokiego napięcia, prądu elektrycznego doprowadzonego do świec zapłonowych silnika spalinowego w celu uzyskania zapłonu mieszanki paliwowo powietrznej ciepło przemiany fazowej (ciepło utajone) co to jest.
Definicja CIECZ PRZEGRZANA:
Co to jest zobacz WRZENIE ciepło przemiany fazowej (ciepło utajone) słownik.
Definicja CZĘSTOTLIWOŚĆ:
Co to jest okresowych, takich jak drgania, fale, obroty, przypadająca na jednostkę czasu. W razie drgań harmonicznych częstotliwość , gdzie T - moment drgania. Jednostką częstotliwości w układzie SI jest 1 herc ciepło przemiany fazowej (ciepło utajone) czym jest.

Czym jest CIEPŁO PRZEMIANY FAZOWEJ znaczenie w Słownik fizyka C .