Słownik CIEPŁO MOLOWE co to znaczy? Słownik potrzebna do ogrzania 1 mola substancji o ΔT = 1 kelwin.

Czy przydatne?

Co to jest Molowe Ciepło

Definicja z ang. molar heat capacity, z niem. Molwarme.

Co to znaczy CIEPŁO MOLOWE: (molowe ciepło zgodne) liczba ciepła potrzebna do ogrzania 1 mola substancji o ΔT = 1 kelwin. C - ciepło molowe, n - liczba moli substancji, ΔQ - dostarczone ciepło, ΔT - wzrost temp.. Pomiędzy ciepłem molowym i ciepłem właściwym c istnieje związek: C = c, [kg/mol] - masa molowa
Definicja CIŚNIENIE ŚWIATŁA.:
Co to jest elektromagnetyczna przenosząc energię, przenosi również pęd. Pęd wyrażony poprzez gęstość energii jest równy: Wektor pędu jest równoległy do wektora Poyntinga. Pęd przekazany powierzchni idealnie ciepło molowe co znaczy.
Definicja CYKL WĘGLOWO:
Co to jest AZOTOWY (CNO) BETHEGO - zobacz REAKCJE TERMOJĄDROWE W GWIAZDACH ciepło molowe krzyżówka.
Definicja CEWKA ZAPŁONOWA:
Co to jest Ruhmkorffa użytkowana do wytwarzania wysokiego napięcia, prądu elektrycznego doprowadzonego do świec zapłonowych silnika spalinowego w celu uzyskania zapłonu mieszanki paliwowo powietrznej ciepło molowe co to jest.
Definicja CIAŁO DOSKONALE CZARNE:
Co to jest umiejętność absorpcyjna a = 1 z wyjątkiem długości fali promieniowania i temp. T. Modelem c.d.cz. jest mały otwór wnęki utrzymywanej w określonej temp.. Promieniowanie padające do wnętrza wnęki po ciepło molowe słownik.
Definicja CIEPŁO MOLOWE CIAŁ STAŁYCH.:
Co to jest temperaturach, gdy drgania atomów wokół położeń równowagi w sieci krystalicznej są intensywne, do obliczenia ciepła molowego można użytkować regułę Dulonga Petita: Odpowiednio z tą regułą należy ciepło molowe czym jest.

Czym jest CIEPŁO MOLOWE znaczenie w Słownik fizyka C .