Słownik CIEPŁO MOLOWE CIAŁ STAŁYCH. co to znaczy? Słownik atomów wokół położeń równowagi w sieci.

Czy przydatne?

Co to jest CIEPŁO MOLOWE CIAŁ STAŁYCH.

Definicja z ang. Molar heat capacity of solids., z niem. Molare Wärmekapazität von Feststoffen..

Co to znaczy CIEPŁO MOLOWE CIAŁ STAŁYCH.: W wysokich temperaturach, gdy drgania atomów wokół położeń równowagi w sieci krystalicznej są intensywne, do obliczenia ciepła molowego można użytkować regułę Dulonga Petita: Odpowiednio z tą regułą należy uwzględnić 3 stopnie swobody dla energii kinetycznej ruchu drgającego cząsteczek i 3 stopnie swobody dla energii potencjalnej wzajemnego oddziaływania. Dla większości ciał stałych reguła ta jest dobrze spełniona. W temperaturach niskich dla T 0, Cv 0. Zależność tę można wyprowadzić z kwantowej teorii ruchu drgającego cząsteczek w sieci ( fonony). W dziedzinie niskich temperatur T Cv z racji na konieczność wykonania pracy przeciwko siłom zewnętrznym ( pierwsza zasada termodynamiki). C.m.g. można powiązać z liczbą stopni swobody cząsteczki (i). Dla gazu jednoatomowego: i = 3; .Dla gazu dwuatomowego: i = 5; . Dla gazu trójatomowego: i = 6; Ogólnym równaniem przemian gazowych jest równanie politropy: pVn = const, n - wykładnik politropy. Korzystając z tego równania można uzyskać wzór na ciepło molowe: przemiana izobaryczna: p = const; n = 0; C = Cp przemiana izochoryczna: V = const; n = ±∞; C = Cv przemiana adiabatyczna: dla przemiany adiabatycznej zmiany temp. zachodzą bez dopływu ciepła; przemiana izotermiczna: T = const; n = 1; C = ±∞; dla przemiany izotermicznej pomimo dopływu ciepła nie ma zmiany temp., co znaczy, iż zbiornik ciepła o ustalonej temp. T, z którym gaz jest w kontakcie, musi mieć bardzo sporą pojemność cieplną ∞
Definicja CIEPŁO PRZEMIANY FAZOWEJ (CIEPŁO UTAJONE):
Co to jest jakie należy dostarczyć (albo odebrać) jednostce masy danej substancji, aby w temp. przemiany fazowej wywołać całkowite przejście z jednej etapy w drugą Przykłady: ciepło topnienia, ciepło ciepło molowe ciał stałych. co znaczy.
Definicja CIŚNIENIE:
Co to jest której miarą jest relacja siły F (parcia, nacisku) działającej pod kątem prostym na powierzchnię S do wielkości pola tej powierzchni. Jednostką c. w układzie jednostek SI jest 1paskal CIŚNIENIE ciepło molowe ciał stałych. krzyżówka.
Definicja CYKLOTRON:
Co to jest zobacz AKCELERATORY CYKLICZNE ciepło molowe ciał stałych. co to jest.
Definicja CIEPŁO WŁAŚCIWE:
Co to jest potrzebna do ogrzania jednostki masy substancji o ΔT = 1 kelwin. c - ciepło zgodne, m - masa substancji, ΔQ - dotarczone ciepło, ΔT - wzrost temp.. Ciepło zgodne danego ciała jest inne ciepło molowe ciał stałych. słownik.
Definicja COULOMBA PRAWO:
Co to jest naładowane elektrycznie cząstki znajdujące się w odległości r od siebie oddziaływują na siebie siłą, której wartość jest wprost proporcjonalna do wielkości ładunków cząstek i odwrotnie proporcjonalna ciepło molowe ciał stałych. czym jest.

Czym jest CIEPŁO MOLOWE CIAŁ STAŁYCH znaczenie w Słownik fizyka C .