Słownik CIEPŁO JOULE´A-LENZA co to znaczy? Słownik elektrycznym w trakcie przepływu poprzez ten.

Czy przydatne?

Co to jest CIEPŁO JOULE´A-LENZA

Definicja z ang. Joule heat-LENZ, z niem. Joule-Wärme-LENZ.

Co to znaczy CIEPŁO JOULE´A-LENZA: ciepło wydzielone w obwodzie elektrycznym w trakcie przepływu poprzez ten obwód prądu elektrycznego. Jeżeli poprzez opornik o oporze R (przewodności G) płynie prąd o natężeniu I, to na końcach opornika występuje różnica potencjałów (napięcie) U. Robota wykonana poprzez prąd, równa wydzielonemu ciepłu, wyraża się ogólnym wzorem: Q = UIt t - czas przepływu prądu. Korzystając z prawa Ohma: albo można napisać wzory równoważne: Q = J2Rt albo Jeżeli ciepło ma być wyrażone w kaloriach, to wtedy można napisać: Q = 0,24UIt i adekwatnie pozostałe wzory. Współczynnik A = 0,24 cal/dżul nazywa się stałą elektrotermiczną albo równoważnikiem cieplnym pracy mechanicznej. Moc zamieniana w oporniku na ciepło wyraża się wzorami
Definicja CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO- -NAPIĘCIOWA:
Co to jest prądu płynącego poprzez obiekt obwodu elektrycznego od napięcia (różnicy potencjałów) przyłożonego na jego końce I = I(U) albo zależność spadku napięcia na zaciskach tego elementu od natężenia ciepło joule´a-lenza co znaczy.
Definicja CEWKA ZAPŁONOWA:
Co to jest Ruhmkorffa użytkowana do wytwarzania wysokiego napięcia, prądu elektrycznego doprowadzonego do świec zapłonowych silnika spalinowego w celu uzyskania zapłonu mieszanki paliwowo powietrznej ciepło joule´a-lenza krzyżówka.
Definicja CZOŁO FALI:
Co to jest zobacz POWIERZCHNIA FAZOWA ciepło joule´a-lenza co to jest.
Definicja CIŚNIENIE STATYCZNE.:
Co to jest ciśnień statycznych na końcach poziomej rury, płyn przepływa poprzez tę rurę ( prawo Bernoulliego). Siły powiązane z c.s. wykonują pracę związaną z przemieszczeniem pewnej masy m płynu ciepło joule´a-lenza słownik.
Definicja CYKL PROSTY:
Co to jest zobacz TERMODYNAMICZNY Mechanizm CYKLICZNY (KOŁOWY ciepło joule´a-lenza czym jest.

Czym jest CIEPŁO JOULE´A-LENZA znaczenie w Słownik fizyka C .