Słownik CIEPŁO JOULE´A-LENZA co to znaczy? Słownik elektrycznym w trakcie przepływu poprzez ten.

Czy przydatne?

Co to jest CIEPŁO JOULE´A-LENZA

Definicja z ang. Joule heat-LENZ, z niem. Joule-Wärme-LENZ.

Co to znaczy CIEPŁO JOULE´A-LENZA: ciepło wydzielone w obwodzie elektrycznym w trakcie przepływu poprzez ten obwód prądu elektrycznego. Jeżeli poprzez opornik o oporze R (przewodności G) płynie prąd o natężeniu I, to na końcach opornika występuje różnica potencjałów (napięcie) U. Robota wykonana poprzez prąd, równa wydzielonemu ciepłu, wyraża się ogólnym wzorem: Q = UIt t - czas przepływu prądu. Korzystając z prawa Ohma: albo można napisać wzory równoważne: Q = J2Rt albo Jeżeli ciepło ma być wyrażone w kaloriach, to wtedy można napisać: Q = 0,24UIt i adekwatnie pozostałe wzory. Współczynnik A = 0,24 cal/dżul nazywa się stałą elektrotermiczną albo równoważnikiem cieplnym pracy mechanicznej. Moc zamieniana w oporniku na ciepło wyraża się wzorami
Definicja CYKL WĘGLOWO:
Co to jest AZOTOWY (CNO) BETHEGO - zobacz REAKCJE TERMOJĄDROWE W GWIAZDACH ciepło joule´a-lenza co to jest.
Definicja CYKLOTRON:
Co to jest zobacz AKCELERATORY CYKLICZNE ciepło joule´a-lenza definicja.
Definicja CIEPŁO UTAJONE:
Co to jest zobacz CIEPŁO PRZEMIANY FAZOWEJ ciepło joule´a-lenza co znaczy.
Definicja CIŚNIENIE STATYCZNE.:
Co to jest ciśnień statycznych na końcach poziomej rury, płyn przepływa poprzez tę rurę ( prawo Bernoulliego). Siły powiązane z c.s. wykonują pracę związaną z przemieszczeniem pewnej masy m płynu ciepło joule´a-lenza słownik.
Definicja CIEPŁO ROZPUSZCZANIA:
Co to jest która wydziela się albo jest pochłaniana w trakcie rozpuszczania 1mola substancji w dużej ilości danego rozpuszczalnika (tak dużej, aby dalsze rozcieńczanie nie dawało efektów cieplnych). Jednostka ciepło joule´a-lenza znaczenie.

Czym jest CIEPŁO JOULE´A-LENZA znaczenie w Słownik fizyka C .