Słownik CIEŃ. co to znaczy? Słownik opierając się na prawa prostoliniowego rozchodzenia się światła.

Czy przydatne?

Co to jest Cień

Definicja z ang. SHADOW., z niem. SHADOW..

Co to znaczy CIEŃ.: Powstawanie c. można łatwo zrozumieć opierając się na prawa prostoliniowego rozchodzenia się światła. Przy zastosowaniu punktowego źródła światła granica c. jest ostra (przy zaniedbaniu dyfrakcji), a jego kształt jest podobny do kształtu obiektu przesłaniającego światło. Przy zastosowaniu źródła rozciągłego powstaje półcień otaczający c. CIEPŁO - liczba energii przekazywanej od ciała o temp. wyższej do ciała o temp. niższej. Dostarczenie c., podobnie jak wykonanie pracy mechanicznej, prowadzi do zmiany energii układu. W najprostszym przypadku c. dostarczone ciału o masie m wynosi: ΔQ = cmΔT, gdzie c - ciepło zgodne, T - przysrost temp. ciała. Jednostki: J [dżul] - układ SI; kaloria [cal]. W języku potocznym definicja c. nie jest dokładnie zdefiniowane i w zależności od kontekstu może odnosić się do temp. albo do energii wewnętrznej ciała ( pojemność cieplna)
Definicja CIŚNIENIE POD ZAKRZYWIONĄ POWIERZCHNIĄ CIECZY:
Co to jest Δp wywierane na ciecz poprzez siły napięcia powierzchniowego. Dla menisku wypukłego Δp > 0 Dla menisku wklęsłego Δp < 0 Dla powierzchni o dowolnym kształcie: R1, R2 - promienie krzywizny dwóch cień. co znaczy.
Definicja CIĘŻKA WODA:
Co to jest zobacz DEUTER cień. krzyżówka.
Definicja CIŚNIENIE STATYCZNE.:
Co to jest ciśnień statycznych na końcach poziomej rury, płyn przepływa poprzez tę rurę ( prawo Bernoulliego). Siły powiązane z c.s. wykonują pracę związaną z przemieszczeniem pewnej masy m płynu cień. co to jest.
Definicja CZĄSTKI ELEMENTARNE:
Co to jest twory łatwe, których nie można zbudować z części składowych. W latach 1930-1935 znane były: elektron e, proton p, neutron n, foton . Nazwano je cząstkami elementarnymi, najprostszymi, z których, jak cień. słownik.
Definicja CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO- -NAPIĘCIOWA:
Co to jest prądu płynącego poprzez obiekt obwodu elektrycznego od napięcia (różnicy potencjałów) przyłożonego na jego końce I = I(U) albo zależność spadku napięcia na zaciskach tego elementu od natężenia cień. czym jest.

Czym jest CIEŃ znaczenie w Słownik fizyka C .