Słownik CIEŃ. co to znaczy? Słownik opierając się na prawa prostoliniowego rozchodzenia się światła.

Czy przydatne?

Co to jest Cień

Definicja z ang. SHADOW., z niem. SHADOW..

Co to znaczy: Powstawanie c. można łatwo zrozumieć opierając się na prawa prostoliniowego rozchodzenia się światła. Przy zastosowaniu punktowego źródła światła granica c. jest ostra (przy zaniedbaniu dyfrakcji), a jego kształt jest podobny do kształtu obiektu przesłaniającego światło. Przy zastosowaniu źródła rozciągłego powstaje półcień otaczający c. CIEPŁO - liczba energii przekazywanej od ciała o temp. wyższej do ciała o temp. niższej. Dostarczenie c., podobnie jak wykonanie pracy mechanicznej, prowadzi do zmiany energii układu. W najprostszym przypadku c. dostarczone ciału o masie m wynosi: ΔQ = cmΔT, gdzie c - ciepło zgodne, T - przysrost temp. ciała. Jednostki: J [dżul] - układ SI; kaloria [cal]. W języku potocznym definicja c. nie jest dokładnie zdefiniowane i w zależności od kontekstu może odnosić się do temp. albo do energii wewnętrznej ciała ( pojemność cieplna)

Czym jest CIEŃ znaczenie w Słownik fizyka C .