Słownik CIAŁO STAŁE BEZPOSTACIOWE co to znaczy? Słownik stałym, lecz nie posiada struktury.

Czy przydatne?

Co to jest Bezpostaciowe Stałe Ciało

Definicja z ang. SOLID Amorphous, z niem. SOLID Amorphe.

Co to znaczy CIAŁO STAŁE BEZPOSTACIOWE: substancja, która istnieje w stanie stałym, lecz nie posiada struktury krystalicznej. Przy dostarczaniu ciepła do c.s.b. zamiast topnienia w ściśle określonej temp. (jak dla ciał krystalicznych) występuje mięknięcie, a więc stopniowe przejście do stanu ciekłego. Mechanizm mięknięcia zachodzi w szerokim zakresie tamperatur. W procesie odwrotnym ( krzepnięcie) zachodzi stopniowe przejście w stan stały bez wytworzenia struktury krystalicznej. C.s.b. zwane są również ciałami amorficznymi. Przykłady: szkło, wosk, topiony kwarc, żywice
Definicja CIEPŁO MOLOWE:
Co to jest zgodne) liczba ciepła potrzebna do ogrzania 1 mola substancji o ΔT = 1 kelwin. C - ciepło molowe, n - liczba moli substancji, ΔQ - dostarczone ciepło, ΔT - wzrost temp.. Pomiędzy ciepłem molowym i ciało stałe bezpostaciowe co znaczy.
Definicja CIEPŁO UTAJONE:
Co to jest zobacz CIEPŁO PRZEMIANY FAZOWEJ ciało stałe bezpostaciowe krzyżówka.
Definicja CIŚNIENIE:
Co to jest której miarą jest relacja siły F (parcia, nacisku) działającej pod kątem prostym na powierzchnię S do wielkości pola tej powierzchni. Jednostką c. w układzie jednostek SI jest 1paskal CIŚNIENIE ciało stałe bezpostaciowe co to jest.
Definicja CIEPŁO JOULE´A-LENZA:
Co to jest obwodzie elektrycznym w trakcie przepływu poprzez ten obwód prądu elektrycznego. Jeżeli poprzez opornik o oporze R (przewodności G) płynie prąd o natężeniu I, to na końcach opornika występuje ciało stałe bezpostaciowe słownik.
Definicja CZĘSTOTLIWOŚĆ:
Co to jest okresowych, takich jak drgania, fale, obroty, przypadająca na jednostkę czasu. W razie drgań harmonicznych częstotliwość , gdzie T - moment drgania. Jednostką częstotliwości w układzie SI jest 1 herc ciało stałe bezpostaciowe czym jest.

Czym jest CIAŁO STAŁE BEZPOSTACIOWE znaczenie w Słownik fizyka C .