Słownik CIAŁO STAŁE BEZPOSTACIOWE co to znaczy? Słownik stałym, lecz nie posiada struktury.

Czy przydatne?

Co to jest Bezpostaciowe Stałe Ciało

Definicja z ang. SOLID Amorphous, z niem. SOLID Amorphe.

Co to znaczy: substancja, która istnieje w stanie stałym, lecz nie posiada struktury krystalicznej. Przy dostarczaniu ciepła do c.s.b. zamiast topnienia w ściśle określonej temp. (jak dla ciał krystalicznych) występuje mięknięcie, a więc stopniowe przejście do stanu ciekłego. Mechanizm mięknięcia zachodzi w szerokim zakresie tamperatur. W procesie odwrotnym ( krzepnięcie) zachodzi stopniowe przejście w stan stały bez wytworzenia struktury krystalicznej. C.s.b. zwane są również ciałami amorficznymi. Przykłady: szkło, wosk, topiony kwarc, żywice

Czym jest CIAŁO STAŁE BEZPOSTACIOWE znaczenie w Słownik fizyka C .