Słownik CIAŁO DOSKONALE CZARNE co to znaczy? Słownik absorpcyjna a = 1 z wyjątkiem długości fali.

Czy przydatne?

Co to jest Czarne Doskonale Ciało

Definicja z ang. Black body, z niem. Schwarzer Körper.

Co to znaczy CIAŁO DOSKONALE CZARNE: ciało, dla którego umiejętność absorpcyjna a = 1 z wyjątkiem długości fali promieniowania i temp. T. Modelem c.d.cz. jest mały otwór wnęki utrzymywanej w określonej temp.. Promieniowanie padające do wnętrza wnęki po kilku odbiciach będzie kompletnie pochłonięte poprzez ścianki. Odpowiednio z prawem promieniowania Kirchhoffa otwór będzie źródłem promieniowania zrównoważonego. Zależność emisji c.d.cz. od λ, T podaje prawo promieniowania Plancka
Definicja CZĄSTKI ELEMENTARNE:
Co to jest twory łatwe, których nie można zbudować z części składowych. W latach 1930-1935 znane były: elektron e, proton p, neutron n, foton . Nazwano je cząstkami elementarnymi, najprostszymi, z których, jak ciało doskonale czarne co znaczy.
Definicja CIEPŁO PRZEMIANY FAZOWEJ (CIEPŁO UTAJONE):
Co to jest jakie należy dostarczyć (albo odebrać) jednostce masy danej substancji, aby w temp. przemiany fazowej wywołać całkowite przejście z jednej etapy w drugą Przykłady: ciepło topnienia, ciepło ciało doskonale czarne krzyżówka.
Definicja CIŚNIENIE:
Co to jest której miarą jest relacja siły F (parcia, nacisku) działającej pod kątem prostym na powierzchnię S do wielkości pola tej powierzchni. Jednostką c. w układzie jednostek SI jest 1paskal CIŚNIENIE ciało doskonale czarne co to jest.
Definicja CIŚNIENIE ŚWIATŁA.:
Co to jest elektromagnetyczna przenosząc energię, przenosi również pęd. Pęd wyrażony poprzez gęstość energii jest równy: Wektor pędu jest równoległy do wektora Poyntinga. Pęd przekazany powierzchni idealnie ciało doskonale czarne słownik.
Definicja CIEPŁO UTAJONE:
Co to jest zobacz CIEPŁO PRZEMIANY FAZOWEJ ciało doskonale czarne czym jest.

Czym jest CIAŁO DOSKONALE CZARNE znaczenie w Słownik fizyka C .