Słownik CHMURA ELEKTRONOWA. co to znaczy? Słownik naładowanego jądra o dużej gęstości, otoczonego.

Czy przydatne?

Co to jest Elektronowa Chmura

Definicja z ang. A cloud of electrons., z niem. Eine Wolke aus Elektronen..

Co to znaczy CHMURA ELEKTRONOWA.: Atomy są zbudowane z dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości, otoczonego chmurą elektronów. Promień jądra atomowego wymienia się od 1 × 10-15 m, dla wodoru, do 7 × 10-15 m dla najcięższych atomów. Średnica zewnętrzna chmury elektronowej, która jest średnicą atomu, wynosi 1-3 × 10-10 m i jest ok. 105 razy większa od średnicy jądra. Z punktu widzenia mechaniki kwantowej chmura elektronowa jest obszarem, gdzie prawdopodobieństwo znalezienia elektronu osiąga spore wartości. Ch.e. jest pewnym metodą przedstawienia orbitalu. Mechanika kwantowa wykazała, iż chmury elektronów znajdujących się w różnych stanach kwantowych mają różne kształty. Chmu- ra elektronu s jest zawsze kulista, a chmura elektronu p ma kształt przestrzennej ósemki. Wiązanie kowalencyjne (atomowe) powstaje wtedy, gdy chmura niesparowanego elektronu jednego atomu i chmura niesparowanego elektronu drugiego atomu przenikają się wzajemnie
Definicja CIĘŻKA WODA:
Co to jest zobacz DEUTER chmura elektronowa. co znaczy.
Definicja CIAŁO STAŁE BEZPOSTACIOWE:
Co to jest istnieje w stanie stałym, lecz nie posiada struktury krystalicznej. Przy dostarczaniu ciepła do c.s.b. zamiast topnienia w ściśle określonej temp. (jak dla ciał krystalicznych) występuje mięknięcie chmura elektronowa. krzyżówka.
Definicja CYKLOTRON:
Co to jest zobacz AKCELERATORY CYKLICZNE chmura elektronowa. co to jest.
Definicja CIEPŁO MOLOWE:
Co to jest zgodne) liczba ciepła potrzebna do ogrzania 1 mola substancji o ΔT = 1 kelwin. C - ciepło molowe, n - liczba moli substancji, ΔQ - dostarczone ciepło, ΔT - wzrost temp.. Pomiędzy ciepłem molowym i chmura elektronowa. słownik.
Definicja CIŚNIENIE ŚWIATŁA.:
Co to jest elektromagnetyczna przenosząc energię, przenosi również pęd. Pęd wyrażony poprzez gęstość energii jest równy: Wektor pędu jest równoległy do wektora Poyntinga. Pęd przekazany powierzchni idealnie chmura elektronowa. czym jest.

Czym jest CHMURA ELEKTRONOWA znaczenie w Słownik fizyka C .