Słownik CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO- -NAPIĘCIOWA co to znaczy? Słownik poprzez obiekt obwodu.

Czy przydatne?

Co to jest Napięciowa Prądowo Charakterystyka

Definicja z ang. CHARACTERISTICS current--NAPIĘCIOWA, z niem. KENNZEICHEN Strom - NAPIĘCIOWA.

Co to znaczy CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO- -NAPIĘCIOWA: zależność natężenia prądu płynącego poprzez obiekt obwodu elektrycznego od napięcia (różnicy potencjałów) przyłożonego na jego końce I = I(U) albo zależność spadku napięcia na zaciskach tego elementu od natężenia płynącego przezeń prądu U = U(I). Jeżeli zależności te mają postać U = R I albo I = GU, to obiekt obwodu jest elementem liniowym lub omowym i jest opisany poprzez prawo Ohma. Współczynnik R nazywa się oporem elektrycznym (rezystancją) elementu, a jego odwrotność jest przewodnością (konduktancją) elementu. Jeżeli zależności U = f(I) i I = g(U) nie są zależnościami liniowymi, wtedy współczynniki R i G nie są stałymi i zależą od przyłożonego do elementu napięcia. Taki obiekt obwodu elektrycznego nazywa się nieomowym (nieliniowym), a jego ch.p.-n. - charakterystyką nieliniową. - przewodność elektryczna mierzona w simensach [S];- opór elektryczny mierzony w omach [Ω]. Dla przedmiotów nieliniowych ustala się opór różniczkowy albo przewodność różniczkową, gdyż zarówno R, jak i G są funkcjami napięcia albo natężenia prądu. i Tak zdefiniowane wielkości R i G mogą przybierać wartości ujemne
Definicja CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE:
Co to jest poprzez nieruchomą ciecz na dno i ściany naczynia i na zanurzone w cieczy ciała. Wartość c.h. wyraża się wzorem: gdzie: ρ - gęstość cieczy, g - przyśpieszenie grawitacyjne, h - wysokość słupa cieczy charakterystyka prądowo- -napięciowa co znaczy.
Definicja CIŚNIENIE DYNAMICZNE:
Co to jest gęstość energii kinetycznej w strudze płynu przepływającego z prędkością . C.d. wyraża się wzorem: gdzie v - szybkość przepływu, ρ - gęstość płynu charakterystyka prądowo- -napięciowa krzyżówka.
Definicja CIEPŁO PRZEMIANY FAZOWEJ (CIEPŁO UTAJONE):
Co to jest jakie należy dostarczyć (albo odebrać) jednostce masy danej substancji, aby w temp. przemiany fazowej wywołać całkowite przejście z jednej etapy w drugą Przykłady: ciepło topnienia, ciepło charakterystyka prądowo- -napięciowa co to jest.
Definicja ĆWIERĆFALÓWKA:
Co to jest zobacz POLARYZACJA ŚWIATŁA Poprzez PODWÓJNE ZAŁAMANIE charakterystyka prądowo- -napięciowa słownik.
Definicja CYKL OTTO:
Co to jest zobacz SILNIK SPALINOWY NISKOPRĘŻNY charakterystyka prądowo- -napięciowa czym jest.

Czym jest CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWO znaczenie w Słownik fizyka C .