Słownik CAŁKOWITE WEWNĘTRZNE ODBICIE co to znaczy? Słownik biegnie z ośrodka optycznie gęstszego do.

Czy przydatne?

Co to jest Odbicie Wewnętrzne Całkowite

Definicja z ang. Total internal reflection, z niem. Interne Totalreflexion.

Co to znaczy: można obserwować wtedy, gdy światło biegnie z ośrodka optycznie gęstszego do rzadszego (n2 < n1). Przy pewnym kącie padania αg, zwanym kątem granicznym promień załamany ślizga się po powierzchni granicznej, a więc kąt załamania β = 90°. Wtedy: Jeżeli kąt padania jest większy od kąta granicznego, to światło w całości odbija się do ośrodka optycznie gęstszego. Gdy ośrodkiem rzadszym jest próżnia, to wtedy: C.w.o. znalazło wykorzystanie w pryzmatach kompletnie odbijających, szlifie brylantowym, szkłach i farbach odblaskowych i światłowodach. CAMERA OBSCURA - ciemnia optyczna albo kamera otworkowa opisana wnikliwie poprzez Leonarda da Vinci. Do wytworzenia obrazu służy mały otworek zrobiony w przedniej ścianie pudła przedstawionego na rysunku. Promienie świetlne biegnące od przedmiotu, krzyżując się w otworku, wytwarzają na przeciwległej ścianie faktyczny i odwrócony obraz przedmiotu. Działanie takiej kamery opiera się więc na prawie prostoliniowego rozchodzenia się światła. Ostrość obrazu zależy oczywiście od średnicy otworka, jakkolwiek przy bardzo małej średnicy obraz staje się nieostry w konsekwencji dyfrakcji i bardzo ciemny na skutek małej energii fali przechodzącej poprzez otworek. Zaletą kamery otworkowej jest spora głębia ostrości. Obraz jest jednakowo ostry z wyjątkiem odległości przedmiotu od kamery. CEWKA INDUKCYJNA (ZWOJNICA, SOLENOID) - przewodnik w formie izolowanego drutu nawinięty ściśle w jednej albo wielu warstwach na nieprzewodzącej szpuli. Dzięki nawinięciu w linii śrubowej cewka stanowi n (liczba zwojów) obwodów kołowych połączonych szeregowo. Prąd elektryczny przepływając poprzez cewkę skutkuje stworzenie w jej otoczeniu pola magnetycznego podobnego do pola wytworzonego poprzez sztabkowy magnes trwały. Pole wytworzone wewnątrz długiej cewki jest polem jednorodnym, a wartości jego natężenia i indukcji można wyrazić wzorami: gdzie: μ - względna przenikalność magnetyczna materiału wypełniającego wnętrze cewki, - liczba zwojów na jednostkę długości albo In - liczba amperozwojów. Całkowity strumień indukcji: Współczynnik indukcji własnej (indukcyjność): Rezystancja (opór omowy) cewki: - opór właściwy (rezystywność) drutu, ld - długość nawiniętego drutu, sd - pole przekroju poprzecznego drutu

Czym jest CAŁKOWITE WEWNĘTRZNE ODBICIE znaczenie w Słownik fizyka C .