Słownik BOMBA WODOROWA co to znaczy? Słownik zobacz WYBUCH TERMOJĄDROWY. Definicja Wodorowa Bomba.

Czy przydatne?

Co to jest Wodorowa Bomba

Definicja z ang. HYDROGEN BOMB, z niem. Wasserstoffbombe.

Co to znaczy BOMBA WODOROWA: zobacz WYBUCH TERMOJĄDROWY
Definicja BIMETAL:
Co to jest metalowe o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej ( rozszerzalność cieplna). Przy podwyższaniu temp. metal o większym współczynniku rozszerza się mocniej, powodując wygięcie b. B. stosuje bomba wodorowa co znaczy.
Definicja BILANS CIEPLNY:
Co to jest ciepła pobranego i oddanego poprzez poszczególne części ciała izolowanego adiabatycznie od otoczenia, aż do osiągnięcia stanu równowagi termodynamicznej (wyrównanie temperatur). Zasada bilansu bomba wodorowa krzyżówka.
Definicja BATERIA KONDENSATORÓW.:
Co to jest się w baterie równoległe albo szeregowe w celu uzyskania kondensatora o większej pojemności (bateria równoległa) albo powiększenia wytrzymałości na przebicie (bateria szeregowa). W połączeniu bomba wodorowa co to jest.
Definicja BIEGUN MAGNETYCZNY ZIEMSKI:
Co to jest zobacz ZIEMSKIE POLE MAGNETYCZNE bomba wodorowa słownik.
Definicja BIPRYZMAT FRESNELA:
Co to jest doświadczenia interferencyjnego typu Younga, gdzie do wytworzenia dwóch spójnych wiązek światła używa się podwójnego pryzmatu będącego złożeniem dwóch pryzmatów o małych kątach łamiących, złożonych bomba wodorowa czym jest.

Czym jest BOMBA WODOROWA znaczenie w Słownik fizyka B .