Słownik BŁYSKAWICA co to znaczy? Słownik zachodzące między różnoimiennie naelektryzowanymi chmurami.

Czy przydatne?

Co to jest Błyskawica

Definicja z ang. LIGHTNING, z niem. BLITZ.

Co to znaczy BŁYSKAWICA: atmosferyczne wyładowanie elektryczne zachodzące między różnoimiennie naelektryzowanymi chmurami. Jeżeli wyładowanie następuje między chmurą a ziemią, b. nazywa się piorunem. To jest wyładowanie iskrowe (iskra elektryczna), zachodzące w kanale utworzonym poprzez zjonizowane w polu elektrycznym atomy gazu i elektrony. Natężenie prądu w kanale wyładowania osiąga wartości rzędu setek tys. amperów w okresie rzędu milisekund. Wyładowaniu towarzyszą efekty świetlne i akustyczne (błysk i grzmot - spowodowany falą uderzeniową). Energia wydzielająca się w trakcie wyładowań atmosferycznych jest wielka. Rozdzielenie różnoimiennych nośników ładunku między chmurami dokonuje się dzięki termicznym ruchom powietrza atmosferycznego, czyli dzięki energii docierającej do nas od Słońca
Definicja BIEGUN MAGNETYCZNY ZIEMSKI:
Co to jest zobacz ZIEMSKIE POLE MAGNETYCZNE błyskawica co znaczy.
Definicja BETATRON:
Co to jest zobacz AKCELERATORY CYKLICZNE błyskawica krzyżówka.
Definicja BILANS CIEPLNY:
Co to jest ciepła pobranego i oddanego poprzez poszczególne części ciała izolowanego adiabatycznie od otoczenia, aż do osiągnięcia stanu równowagi termodynamicznej (wyrównanie temperatur). Zasada bilansu błyskawica co to jest.
Definicja BIPRYZMAT FRESNELA:
Co to jest doświadczenia interferencyjnego typu Younga, gdzie do wytworzenia dwóch spójnych wiązek światła używa się podwójnego pryzmatu będącego złożeniem dwóch pryzmatów o małych kątach łamiących, złożonych błyskawica słownik.
Definicja BARWA ŚWIATŁA.:
Co to jest częstotliwości fali świetlnej jest odbierana poprzez oko jako zmiana b.ś. Barwa światła, podobnie jak wysokość dźwięku, jest związana z częstotliwością odbieranej fali. W optyce wiąże się czasem z błyskawica czym jest.

Czym jest BŁYSKAWICA znaczenie w Słownik fizyka B .