Słownik BŁYSKAWICA co to znaczy? Słownik zachodzące między różnoimiennie naelektryzowanymi chmurami.

Czy przydatne?

Co to jest Błyskawica

Definicja z ang. LIGHTNING, z niem. BLITZ.

Co to znaczy BŁYSKAWICA: atmosferyczne wyładowanie elektryczne zachodzące między różnoimiennie naelektryzowanymi chmurami. Jeżeli wyładowanie następuje między chmurą a ziemią, b. nazywa się piorunem. To jest wyładowanie iskrowe (iskra elektryczna), zachodzące w kanale utworzonym poprzez zjonizowane w polu elektrycznym atomy gazu i elektrony. Natężenie prądu w kanale wyładowania osiąga wartości rzędu setek tys. amperów w okresie rzędu milisekund. Wyładowaniu towarzyszą efekty świetlne i akustyczne (błysk i grzmot - spowodowany falą uderzeniową). Energia wydzielająca się w trakcie wyładowań atmosferycznych jest wielka. Rozdzielenie różnoimiennych nośników ładunku między chmurami dokonuje się dzięki termicznym ruchom powietrza atmosferycznego, czyli dzięki energii docierającej do nas od Słońca
Definicja BETATRON:
Co to jest zobacz AKCELERATORY CYKLICZNE błyskawica co to jest.
Definicja BOMBA ATOMOWA:
Co to jest zobacz WYBUCH JĄDROWY błyskawica definicja.
Definicja BOCZNIK:
Co to jest równolegle do zacisków amperomierza w celu zmiany jego zakresu pomiarowego. Natężenie prądu IA płynącego poprzez amperomierz stanowi część mierzonego natężenia prądu I, pozostała część Ib przepływa błyskawica co znaczy.
Definicja BUTELKA LEJDEJSKA:
Co to jest którego okładki zrobione są z folii metalowej naklejonej na zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię naczynia szklanego. W połowie XIX wieku Pieterowi van Musschenbroekowi w Lejdzie i Ewaldowi Jurgenowi błyskawica słownik.
Definicja BARWA ŚWIATŁA.:
Co to jest częstotliwości fali świetlnej jest odbierana poprzez oko jako zmiana b.ś. Barwa światła, podobnie jak wysokość dźwięku, jest związana z częstotliwością odbieranej fali. W optyce wiąże się czasem z błyskawica znaczenie.

Czym jest BŁYSKAWICA znaczenie w Słownik fizyka B .