Słownik ATOM co to znaczy? Słownik chemicznego (gr. atomos - niepodzielny). A. złożona jest z jądra.

Czy przydatne?

Co to jest Atom

Definicja z ang. ATOM, z niem. ATOM.

Co to znaczy ATOM: najmniejsza część pierwiastka chemicznego (gr. atomos - niepodzielny). A. złożona jest z jądra (o ładunku dodatnim +Ze) i elektronów otaczających jądro (całkowity ładunek elektronów wynosi - Ze). A. jest elektrycznie bez zaangażowania. Rozmiary a. są rzędu 1 Å (angstrem) = 10-10 m. To są rozmiary jego powłoki elektronowej. Powłoka ta nie ma ściśle ustalonych granic. Rozmiary liniowe jądra atomowego są rzędu 10-15 - 10-14 m. Można zatem powiedzieć, iż wnętrze atomu wypełnione jest polem, a nie substancją w formie materii. Masa a. to masa jądra i elektronów. Najdokładniejsze wartości masy atomów otrzymuje się sposobami spektrometrii masowej. A. można poprawnie opisać dzięki mechaniki kwantowej. Energia a. jest skwantowana. Fundamentalny poziom energetyczny odpowiada stanowi atomu o najniższej możliwej energii. Teorią, która opisała po raz pierwszy poziomy energetyczne a. wodoru jest teoria Bohra atomu wodoru.
A. bardziej złożone opisuje schemat powłokowy atomu
Definicja ANODA:
Co to jest do której dążą jony ujemne (aniony) w procesie elektrolizy. Także elektroda dodatnia wychwytująca elektrony w różnego typu lampach elektronowych (dioda próżniowa, fotokomórka, lampa rentgenowska). A atom co to jest.
Definicja ANTYFERROMAGNETYZM:
Co to jest zobacz FERROMAGNETYK atom definicja.
Definicja ANTYFERROELEKTRYK:
Co to jest poniżej pewnej temp. TC, zwanej temperaturą Curie, występuje spontaniczne antyrównoległe uporządkowanie stałych albo indukowanych momentów dipolowych. Uporządkowanie takie zachodzi w obrębie każdej atom co znaczy.
Definicja AKCELERATORY:
Co to jest wykorzystywane do przyspieszania cząstek naładowanych. Wiązki rozpędzonych cząstek służą do badania jąder atomowych i cząstek elementarnych. A. są stosowane w medycynie i technice. A. dające wiązki atom słownik.
Definicja ANTENA ODBIORCZA:
Co to jest pola elektromagnetycznego i dostarcza, dzięki linii transmisyjnej, sygnał elektryczny do urządzenia odbiorczego. Dla zakresów fal długich, średnich i krótkich anteny mają postać prętów albo atom znaczenie.

Czym jest ATOM znaczenie w Słownik fizyka A .