Słownik ATOM co to znaczy? Słownik chemicznego (gr. atomos - niepodzielny). A. złożona jest z jądra.

Czy przydatne?

Co to jest Atom

Definicja z ang. ATOM, z niem. ATOM.

Co to znaczy: najmniejsza część pierwiastka chemicznego (gr. atomos - niepodzielny). A. złożona jest z jądra (o ładunku dodatnim +Ze) i elektronów otaczających jądro (całkowity ładunek elektronów wynosi - Ze). A. jest elektrycznie bez zaangażowania. Rozmiary a. są rzędu 1 Å (angstrem) = 10-10 m. To są rozmiary jego powłoki elektronowej. Powłoka ta nie ma ściśle ustalonych granic. Rozmiary liniowe jądra atomowego są rzędu 10-15 - 10-14 m. Można zatem powiedzieć, iż wnętrze atomu wypełnione jest polem, a nie substancją w formie materii. Masa a. to masa jądra i elektronów. Najdokładniejsze wartości masy atomów otrzymuje się sposobami spektrometrii masowej. A. można poprawnie opisać dzięki mechaniki kwantowej. Energia a. jest skwantowana. Fundamentalny poziom energetyczny odpowiada stanowi atomu o najniższej możliwej energii. Teorią, która opisała po raz pierwszy poziomy energetyczne a. wodoru jest teoria Bohra atomu wodoru.
A. bardziej złożone opisuje schemat powłokowy atomu

Czym jest ATOM znaczenie w Słownik fizyka A .