Słownik ATMOSFERA co to znaczy? Słownik utrzymywana poprzez nią dzięki oddziaływaniu grawitacyjnemu.

Czy przydatne?

Co to jest Atmosfera

Definicja z ang. ATMOSPHERE, z niem. ATMOSPHÄRE.

Co to znaczy ATMOSFERA: warstwa gazowa otaczająca planetę i utrzymywana poprzez nią dzięki oddziaływaniu grawitacyjnemu. Kluczowymi składnikami a. ziemskiej są azot i tlen. Zawartość lekkich gazów, takich jak wodór i hel jest znikoma, gdyż cząsteczki tych gazów w swym bezładnym ruchu termicznym dosyć łatwo osiągają tak zwany szybkość ucieczki ( szybkość kosmiczna II). Małe planety, dla których szybkość ucieczki jest niewielka, łatwo tracą a. Za przykład mogą posłużyć Merkury i Księżyc. Należy zauważyć, iż a. stanowi swego rodzaju osłonę chroniącą powierzchnię planety przed uderzeniami drobnych ciał niebieskich - meteorytów. A. Ziemi sięga odległości ok. 3000 km powyżej jej powierzchnię. Skład a. w pobliżu powierzchni Ziemi jest następujący: azot 77,1%; tlen 20,8%; para wodna1,1%; argon 0,9%; inne gazy (wodór, dwutlenek węgla, gazy szlachetne) 0,1%. Na wysokości 20-25 km obserwuje się znaczące stężenie ozonu (O3). Ozon powstaje z atmosferycznego tlenu pod wpływem nadfioletowego promieniowania Słońca. Ozon, pochłaniając promieniowanie nadfioletowe, chroni żywe organizmy znajdujące się na powierzchni Ziemi przed jego szkodliwym wpływem. Pojawiająca się od pewnego czasu, wywołana działalnością człowieka dziura ozonowa jest sporym problemem ekologicznym. Najniższą warstwą a. ziemskiej jest troposfera sięgająca wysokości 9 km powyżej poziom morza nad biegunami i ok. 17 km nad równikiem. W troposferze następują zmiany pogody, a temp. jej górnych warstw wynosi ok. - 50°C. Powyżej troposferą, do wysokości ok. 50 km rozciąga się stratosfera, gdzie temp. górnych warstw sięga ok. 0°C. Do wysokości ok. 80 km sięga mezosfera, której temp. górnych warstw wynosi ok. - 80°C. W mezosferze "zapalają" się meteory. Od ok. 80 km do 450 km rozciąga się jonosfera, gdzie występuje spore stężenie zjonizowanych atomów gazu (jonów) i swobodnych elektronów. Jonosfera stanowi więc warstwę dobrze przewodzącą prąd elektryczny. Dlatego krótkie fale radiowe mogą być od jonosfery odbijane i w ten sposób możliwa jest łączność na spore odległości przy zastosowaniu fal krótkich. Powyżej jonosferą znajduje się egzosfera, która nie jest ostro odgraniczona od otaczającego Ziemię Wszechświata
Definicja ADHEZJA:
Co to jest zobacz SIŁY MIĘDZYCZĄSTECZKOWE atmosfera co znaczy.
Definicja AKCELERATOR TYPU TANDEM:
Co to jest zobacz AKCELERATORY ELEKTROSTATYCZNE atmosfera krzyżówka.
Definicja ABSORPCJA:
Co to jest zobacz SORPCJA atmosfera co to jest.
Definicja AKCEPTOR:
Co to jest wartościowości niższej od wartościowości atomów macierzystych, wprowadzona do kryształu półprzewodnika samoistnego. Wprowadzenie na przykład boru (B3+) do kryształu krzemu skutkuje, iż jedno z wiązań atmosfera słownik.
Definicja AUTOTRANSFORMATOR:
Co to jest wykorzystywane do zmiany napięcia w obwodzie prądu zmiennego. A. działa analogicznie do transformatora, jednak nie posiada oddzielonych od siebie galwanicznie uzwojeń wtórnego i pierwotnego atmosfera czym jest.

Czym jest ATMOSFERA znaczenie w Słownik fizyka A .