Słownik ASTYGMATYZM co to znaczy? Słownik ze zniekształceniem rogówki oka. Odległość ogniskowa jest.

Czy przydatne?

Co to jest Astygmatyzm

Definicja z ang. ASTIGMATISM, z niem. Astigmatismus.

Co to znaczy ASTYGMATYZM: 1. (Niezborność) wada wzroku związana ze zniekształceniem rogówki oka. Odległość ogniskowa jest inna dla linii poziomych i inna dla linii pionowych przedmiotu. Skutkuje to nieostrość obrazu. Korekcja tej wady bazuje na wykorzystaniu okularów z soczewkami częściowo cylindrycznymi. 2. Wada odwzorowania przedmiotu poprzez soczewki i zwierciadła (zwana także niezbornością) w razie promieni padających na zwierciadło kuliste albo soczewkę pod sporym kątem w relacji do głównej osi optycznej. Można wyróżnić dwa ogniska, gdzie będą odwzorowane linie pionowe albo linie poziome przedmiotu (na przykład w kształcie kraty). Korekcja a. bazuje na odpowiednim doborze krzywizn powierzchni załamujących światło albo na utworzeniu wielosoczewkowego układu optycznego zwanego anastygmatem. Korekcja a. jest szczególnie istotna w razie soczewek okularowych, gdyż do oka muszą trafić bez zniekształceń promienie z całego szerokiego pola widzenia. W razie zwierciadeł a. koryguje się poprzez wykorzystanie soczewek korekcyjnych o adekwatnie dobranych kształtach i promieniach krzywizn, poprzez które światło pada na zwierciadło
Definicja ANTENA FERRYTOWA:
Co to jest miniaturowa antena kierunkowa, użytkowana do zakresów fal średnich i długich, w formie ferrytowego pręta z nawiniętymi cewkami. A.f. reaguje na zmiany wektora magnetycznego fali elektromagnetycznej astygmatyzm co znaczy.
Definicja ARRHENIUSA ZALEŻNOŚĆ:
Co to jest prędkość reakcji chemicznej. Stała reakcji chemicznej odniesiona do jednego mola substancji wyraża się wzorem: K = exp (-Ea/RT) gdzie Ea - energia aktywacji, R - stała gazowa, T - temp. w skali astygmatyzm krzyżówka.
Definicja ALTERNATOR:
Co to jest zmiennego. Przeważnie to jest prądnica prądu trójfazowego (prądnica trójfazowa). Twornik prądnicy stanowi nieruchomy pierścieniowy rdzeń z nawiniętymi uzwojeniami, magneśnica z kolei, regularnie astygmatyzm co to jest.
Definicja AREOMETR:
Co to jest ciężaru właściwego albo gęstości cieczy, fundamentem działania którego jest prawo Archimedesa. Przyrząd wykonuje się w formie rurki, obciążonej na dolnym końcu. Pływając pionowo w cieczy, rurka astygmatyzm słownik.
Definicja ADMITANCJA:
Co to jest zobacz OBWODY PRĄDU ZMIENNEGO astygmatyzm czym jest.

Czym jest ASTYGMATYZM znaczenie w Słownik fizyka A .