Słownik ASTYGMATYZM co to znaczy? Słownik ze zniekształceniem rogówki oka. Odległość ogniskowa jest.

Czy przydatne?

Co to jest Astygmatyzm

Definicja z ang. ASTIGMATISM, z niem. Astigmatismus.

Co to znaczy: 1. (Niezborność) wada wzroku związana ze zniekształceniem rogówki oka. Odległość ogniskowa jest inna dla linii poziomych i inna dla linii pionowych przedmiotu. Skutkuje to nieostrość obrazu. Korekcja tej wady bazuje na wykorzystaniu okularów z soczewkami częściowo cylindrycznymi. 2. Wada odwzorowania przedmiotu poprzez soczewki i zwierciadła (zwana także niezbornością) w razie promieni padających na zwierciadło kuliste albo soczewkę pod sporym kątem w relacji do głównej osi optycznej. Można wyróżnić dwa ogniska, gdzie będą odwzorowane linie pionowe albo linie poziome przedmiotu (na przykład w kształcie kraty). Korekcja a. bazuje na odpowiednim doborze krzywizn powierzchni załamujących światło albo na utworzeniu wielosoczewkowego układu optycznego zwanego anastygmatem. Korekcja a. jest szczególnie istotna w razie soczewek okularowych, gdyż do oka muszą trafić bez zniekształceń promienie z całego szerokiego pola widzenia. W razie zwierciadeł a. koryguje się poprzez wykorzystanie soczewek korekcyjnych o adekwatnie dobranych kształtach i promieniach krzywizn, poprzez które światło pada na zwierciadło

Czym jest ASTYGMATYZM znaczenie w Słownik fizyka A .