Słownik ARRHENIUSA ZALEŻNOŚĆ co to znaczy? Słownik chemicznej. Stała reakcji chemicznej odniesiona.

Czy przydatne?

Co to jest Zależność Arrheniusa

Definicja z ang. Arrhenius RELATIONSHIP, z niem. Arrhenius BEZIEHUNG.

Co to znaczy ARRHENIUSA ZALEŻNOŚĆ: równanie opisujące prędkość reakcji chemicznej. Stała reakcji chemicznej odniesiona do jednego mola substancji wyraża się wzorem: K = exp (-Ea/RT) gdzie Ea - energia aktywacji, R - stała gazowa, T - temp. w skali absolutnej. Równanie Arrheniusa opisuje sporo mechanizmów fizycznych, na przykład zależność od temp. koncentracji nośników ładunku w półprzewodnikach. n = n0 exp (-E/kT) gdzie k = R/NA - stała Boltzmanna, NA - liczba Avogadro
Definicja ANTENA ODBIORCZA:
Co to jest pola elektromagnetycznego i dostarcza, dzięki linii transmisyjnej, sygnał elektryczny do urządzenia odbiorczego. Dla zakresów fal długich, średnich i krótkich anteny mają postać prętów albo arrheniusa zależność co znaczy.
Definicja ANION:
Co to jest jest to ujemnie naładowany atom albo ujemnie naładowana cząsteczka na przykład Cl-, SO4-, O2-, PO43-. W procesie elektrolizy a. porusza się w kierunku elektrody dodatniej (anody) i tam zostaje arrheniusa zależność krzyżówka.
Definicja ADSORPCJA:
Co to jest zobacz SORPCJA arrheniusa zależność co to jest.
Definicja AKCELERATOR TYPU TANDEM:
Co to jest zobacz AKCELERATORY ELEKTROSTATYCZNE arrheniusa zależność słownik.
Definicja AKUMULATOR:
Co to jest chemiczne źródło siły elektromotorycznej, które może podlegać wielu cyklom ładowania i rozładowania. Wykorzystano w nim zdarzenie polaryzacji elektrolitycznej elektrod. W najwyższym stopniu arrheniusa zależność czym jest.

Czym jest ARRHENIUSA ZALEŻNOŚĆ znaczenie w Słownik fizyka A .