Słownik ARRHENIUSA ZALEŻNOŚĆ co to znaczy? Słownik chemicznej. Stała reakcji chemicznej odniesiona.

Czy przydatne?

Co to jest Zależność Arrheniusa

Definicja z ang. Arrhenius RELATIONSHIP, z niem. Arrhenius BEZIEHUNG.

Co to znaczy: równanie opisujące prędkość reakcji chemicznej. Stała reakcji chemicznej odniesiona do jednego mola substancji wyraża się wzorem: K = exp (-Ea/RT) gdzie Ea - energia aktywacji, R - stała gazowa, T - temp. w skali absolutnej. Równanie Arrheniusa opisuje sporo mechanizmów fizycznych, na przykład zależność od temp. koncentracji nośników ładunku w półprzewodnikach. n = n0 exp (-E/kT) gdzie k = R/NA - stała Boltzmanna, NA - liczba Avogadro

Czym jest ARRHENIUSA ZALEŻNOŚĆ znaczenie w Słownik fizyka A .