Słownik AREOMETR co to znaczy? Słownik albo gęstości cieczy, fundamentem działania którego jest.

Czy przydatne?

Co to jest Areometr

Definicja z ang. HYDROMETER, z niem. Senkwaage.

Co to znaczy: przyrząd do pomiaru ciężaru właściwego albo gęstości cieczy, fundamentem działania którego jest prawo Archimedesa. Przyrząd wykonuje się w formie rurki, obciążonej na dolnym końcu. Pływając pionowo w cieczy, rurka zanurza się tym głębiej, im mniejszy jest ciężar właściwy cieczy. Ciężar właściwy albo gęstość badanej cieczy odczytuje się bezpośrednio na skali przyrządu

Czym jest AREOMETR znaczenie w Słownik fizyka A .