Słownik ANOMALNA ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA WODY. co to znaczy? Słownik anomalie w rozszerzalności.

Czy przydatne?

Co to jest ANOMALNA ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA WODY.

Definicja z ang. Anomalous expansion of the water., z niem. Anomale Ausdehnung des Wassers..

Co to znaczy ANOMALNA ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA WODY.: Woda wykazuje przy podgrzewaniu anomalie w rozszerzalności cieplnej. W dziedzinie temperatur od 0°C (temp. topnienia lodu) do 4°C objętość maleje (!), czyli najgęstsza jest woda o temp. 4°C. W zamarzniętym zimą zbiorniku wodnym lód pływa na powierzchni wody. Pod lodem temp. wody wynosi 0°C. Na dnie jest najgęstsza woda o temp. 4°C. W zbiorniku takim istnieją warunki do zachowania życia biologicznego
Definicja ANTYFERROELEKTRYK:
Co to jest poniżej pewnej temp. TC, zwanej temperaturą Curie, występuje spontaniczne antyrównoległe uporządkowanie stałych albo indukowanych momentów dipolowych. Uporządkowanie takie zachodzi w obrębie każdej anomalna rozszerzalność cieplna wody. co to jest.
Definicja ANTENA FERRYTOWA:
Co to jest miniaturowa antena kierunkowa, użytkowana do zakresów fal średnich i długich, w formie ferrytowego pręta z nawiniętymi cewkami. A.f. reaguje na zmiany wektora magnetycznego fali elektromagnetycznej anomalna rozszerzalność cieplna wody. definicja.
Definicja ATMOSFERA FIZYCZNA:
Co to jest równa ciśnieniu hydrostatycznemu słupa rtęci o wysokości 760 mm. 1 atm ≡ 760 mmHg Między atmosferą fizyczną a jednostką układu SI paskalem istnieje następujący związek: 1 atm = 101325 Pa = 1013,25 anomalna rozszerzalność cieplna wody. co znaczy.
Definicja ABSORPCJA ŚWIATŁA:
Co to jest pochłaniania światła w ośrodku materialnym. Stosunkowo rozchodzenia się fali świetlnej w ośrodku, jej natężenie etapowo maleje. Zdarzenie absorpcji jest powiązane z przekształcaniem energii pola anomalna rozszerzalność cieplna wody. słownik.
Definicja AUTOTRANSFORMATOR:
Co to jest wykorzystywane do zmiany napięcia w obwodzie prądu zmiennego. A. działa analogicznie do transformatora, jednak nie posiada oddzielonych od siebie galwanicznie uzwojeń wtórnego i pierwotnego anomalna rozszerzalność cieplna wody. znaczenie.

Czym jest ANOMALNA ROZSZERZALNOŚĆ znaczenie w Słownik fizyka A .