Słownik ANODA co to znaczy? Słownik ujemne (aniony) w procesie elektrolizy. Także elektroda.

Czy przydatne?

Co to jest Anoda

Definicja z ang. ANODE, z niem. ANODE.

Co to znaczy: elektroda dodatnia, do której dążą jony ujemne (aniony) w procesie elektrolizy. Także elektroda dodatnia wychwytująca elektrony w różnego typu lampach elektronowych (dioda próżniowa, fotokomórka, lampa rentgenowska). A. lampy rentgenowskiej bywa nazywana antykatodą

Czym jest ANODA znaczenie w Słownik fizyka A .