Słownik ANALIZA WIDMOWA (SPEKTRALNA) co to znaczy? Słownik zobacz WIDMA OPTYCZNE. Definicja.

Czy przydatne?

Co to jest Spektralna Widmowa Analiza

Definicja z ang. Spectral analysis (Spectral), z niem. Die Spektralanalyse (Spectral).

Co to znaczy ANALIZA WIDMOWA (SPEKTRALNA): zobacz WIDMA OPTYCZNE
Definicja ANIHILACJA:
Co to jest oddziaływania cząstki z jej antycząstką, wskutek którego znikają obie cząstki, a ich energia całkowita (spoczynkowa i kinetyczna) zostaje zamieniona na energię cząstek wtórnych (kwanty γ, mezony π analiza widmowa (spektralna) co znaczy.
Definicja ARRHENIUSA ZALEŻNOŚĆ:
Co to jest prędkość reakcji chemicznej. Stała reakcji chemicznej odniesiona do jednego mola substancji wyraża się wzorem: K = exp (-Ea/RT) gdzie Ea - energia aktywacji, R - stała gazowa, T - temp. w skali analiza widmowa (spektralna) krzyżówka.
Definicja ADMITANCJA:
Co to jest zobacz OBWODY PRĄDU ZMIENNEGO analiza widmowa (spektralna) co to jest.
Definicja AKCELERATOR TYPU TANDEM:
Co to jest zobacz AKCELERATORY ELEKTROSTATYCZNE analiza widmowa (spektralna) słownik.
Definicja AMPER:
Co to jest prądu elektrycznego w układzie jednostek SI zdefiniowana w następujący sposób: 1 A to jest natężenie prądu, który płynąc w dwóch równoległych, nieskończenie długich przewodnikach o nieskończenie analiza widmowa (spektralna) czym jest.

Czym jest ANALIZA WIDMOWA (SPEKTRALNA znaczenie w Słownik fizyka A .