Słownik AMPEROMIERZ co to znaczy? Słownik natężenia prądu elektrycznego, włączany szeregowo z.

Czy przydatne?

Co to jest Amperomierz

Definicja z ang. AMMETER, z niem. AMMETER.

Co to znaczy AMPEROMIERZ: przyrząd wykorzystywany do pomiaru natężenia prądu elektrycznego, włączany szeregowo z odbiornikiem energii w obwodzie elektrycznym. Z racji na szeregowe włączenie do obwodu spadek napięcia na zaciskach a. powinien być jak najmniejszy, co jest równoznaczne z małym oporem wewnętrznym przyrządu. Z racji na konstrukcję odznacza się a.: magnetoelektryczne z ruchomą cewką (DC), elektromagnetyczne z rdzeniem wciąganym albo odpychanym (AC i DC), elektrodynamiczne (AC i DC), cieplne (AC i DC) i elektroniczne z odczytem cyfrowym
Definicja ATMOSFERA FIZYCZNA:
Co to jest równa ciśnieniu hydrostatycznemu słupa rtęci o wysokości 760 mm. 1 atm ≡ 760 mmHg Między atmosferą fizyczną a jednostką układu SI paskalem istnieje następujący związek: 1 atm = 101325 Pa = 1013,25 amperomierz co znaczy.
Definicja ANIZOTROPIA:
Co to jest fizycznych charakteryzujących właściwości fizyczne ośrodka (stałych materiałowych) od kierunku wybranego w tym ośrodku. A. właściwości fizycznych jest charakterystyczną właściwością materiałów amperomierz krzyżówka.
Definicja ANODA:
Co to jest do której dążą jony ujemne (aniony) w procesie elektrolizy. Także elektroda dodatnia wychwytująca elektrony w różnego typu lampach elektronowych (dioda próżniowa, fotokomórka, lampa rentgenowska). A amperomierz co to jest.
Definicja ASTYGMATYZM:
Co to jest wada wzroku związana ze zniekształceniem rogówki oka. Odległość ogniskowa jest inna dla linii poziomych i inna dla linii pionowych przedmiotu. Skutkuje to nieostrość obrazu. Korekcja tej wady bazuje amperomierz słownik.
Definicja AMPÉRE ANDRE MARIE:
Co to jest francuski (22 I 1775 Polemieux pod Lyonem - 20 VI 1836 Marsylia). Był profesorem fizyki, a potem także astronomii i filozofii w Paryżu. Odkrył prawo oddziaływania na siebie przewodników z prądem i amperomierz czym jest.

Czym jest AMPEROMIERZ znaczenie w Słownik fizyka A .