Słownik AMPÉRE ANDRE MARIE co to znaczy? Słownik Polemieux pod Lyonem - 20 VI 1836 Marsylia). Był.

Czy przydatne?

Co to jest Marie Andre Ampére

Definicja z ang. Amper ANDRE MARIE, z niem. Amper André Marie.

Co to znaczy AMPÉRE ANDRE MARIE: matematyk i fizyk francuski (22 I 1775 Polemieux pod Lyonem - 20 VI 1836 Marsylia). Był profesorem fizyki, a potem także astronomii i filozofii w Paryżu. Odkrył prawo oddziaływania na siebie przewodników z prądem i podał regułę dotyczącą oddziaływania przewodnika z prądem na igłę magnetyczną. Autor jednego z fundamentalnych praw elektrodynamiki, zwanego prawem Ampére´a. Na jego cześć jednostkę natężenia prądu nazwano amperem
Definicja ABERRACJA CHROMATYCZNA:
Co to jest obrazu związana z dyspersją światła w materiale, z którego zrobiona jest soczewka. Pojedyncza soczewka ma różne ogniskowe dla światła o różnych barwach. Ognisko dla światła niebieskiego znajduje się ampére andre marie co znaczy.
Definicja ANIHILACJA:
Co to jest oddziaływania cząstki z jej antycząstką, wskutek którego znikają obie cząstki, a ich energia całkowita (spoczynkowa i kinetyczna) zostaje zamieniona na energię cząstek wtórnych (kwanty γ, mezony π ampére andre marie krzyżówka.
Definicja AMPÉRE´A PRAWO:
Co to jest cyrkulacja, całka okrężna) wektora pola magnetycznego wzdłuż dowolnej krzywej zamkniętej jest proporcjonalne do natężenia prądu elektrycznego płynącego poprzez wnętrze tej krzywej. W przybliżeniu ampére andre marie co to jest.
Definicja ADHEZJA:
Co to jest zobacz SIŁY MIĘDZYCZĄSTECZKOWE ampére andre marie słownik.
Definicja AKTYWNOŚĆ:
Co to jest zobacz PRAWO ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO ampére andre marie czym jest.

Czym jest AMPÉRE ANDRE MARIE znaczenie w Słownik fizyka A .