Słownik AM co to znaczy? Słownik amplitude modulation). Sposób przesyłania sygnałów (akustycznych.

Czy przydatne?

Co to jest Am

Definicja z ang. AM, z niem. AM.

Co to znaczy AM: modulacja amplitudy (z angielskiego: amplitude modulation). Sposób przesyłania sygnałów (akustycznych albo wizyjnych) opierający na zmianach amplitudy elektromagnetycznej fali nośnej o dużej częstotliwości poprzez nałożenie na nią sygnału o znacząco mniejszej częstotliwości. Systemem AM przesyłane są audycje radiowe w zakresach fal krótkich, średnich i długich i sygnał wizyjny w telewizji. Detekcja sygnału bazuje na odcięciu (i scałkowaniu) jego dodatniej albo ujemnej połówki (prostowanie jednopołówkowe)
Definicja AMPÉRE´A PRAWO:
Co to jest cyrkulacja, całka okrężna) wektora pola magnetycznego wzdłuż dowolnej krzywej zamkniętej jest proporcjonalne do natężenia prądu elektrycznego płynącego poprzez wnętrze tej krzywej. W przybliżeniu am co znaczy.
Definicja AKTYWNOŚĆ:
Co to jest zobacz PRAWO ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO am krzyżówka.
Definicja ANION:
Co to jest jest to ujemnie naładowany atom albo ujemnie naładowana cząsteczka na przykład Cl-, SO4-, O2-, PO43-. W procesie elektrolizy a. porusza się w kierunku elektrody dodatniej (anody) i tam zostaje am co to jest.
Definicja AUTOTRANSFORMATOR:
Co to jest wykorzystywane do zmiany napięcia w obwodzie prądu zmiennego. A. działa analogicznie do transformatora, jednak nie posiada oddzielonych od siebie galwanicznie uzwojeń wtórnego i pierwotnego am słownik.
Definicja ANTYFERROELEKTRYK:
Co to jest poniżej pewnej temp. TC, zwanej temperaturą Curie, występuje spontaniczne antyrównoległe uporządkowanie stałych albo indukowanych momentów dipolowych. Uporządkowanie takie zachodzi w obrębie każdej am czym jest.

Czym jest AM znaczenie w Słownik fizyka A .