Słownik AKUSTYKA co to znaczy? Słownik dźwiękowych u ludzi i zwierząt jest wpływ na ich organy.

Czy przydatne?

Co to jest Akustyka

Definicja z ang. ACOUSTICS, z niem. ACOUSTICS.

Co to znaczy: edukacja o dźwięku. Powodem wrażeń dźwiękowych u ludzi i zwierząt jest wpływ na ich organy słuchu fal sprężystych, rozchodzących się w powietrzu albo innym ośrodku sprężystym pod wpływem drgań mechanicznych źródła dźwięku. Człowiek z normalnym słuchem może przyjmować w formie dźwięku fale sprężyste, których częstotliwości zawierają się w granicach: 16-20 000 Hz. W fizyce dźwiękiem nazywa się dowolne fale sprężyste, nie mniej jednak fale o częstotliwościach mniejszych od 16 Hz nazywa się infradźwiękami, a fale o częstotliwościach przewyższających 20 kHz - ultradźwiękami. Fale o częstotliwościach rzędu 109 Hz nazywane są hiperdźwiękami. Termin "dźwięk" stosuje się również w celu ustalenia wrażenia, jakie wywołuje fala dźwiękowa oddziałująca na organy słuchu człowieka. Tak więc z jednej strony dźwięk to fizyczny mechanizm rozchodzenia się fal sprężystych w ośrodku, a z drugiej strony, to mechanizm psychofizjologiczny uwarunkowany wymienionym wyżej procesem fizycznym. Zagadnienia powiązane z pierwszym procesem są obiektem badań a. fizycznej, a powiązane z drugim - a. fizjologicznej

Czym jest AKUSTYKA znaczenie w Słownik fizyka A .