Słownik AKTYWNOŚĆ OPTYCZNA co to znaczy? Słownik na skręceniu płaszczyzny drgań światła liniowo.

Czy przydatne?

Co to jest Optyczna Aktywność

Definicja z ang. OPTICAL ACTIVITY, z niem. OPTICAL ACTIVITY.

Co to znaczy AKTYWNOŚĆ OPTYCZNA: cecha ośrodka (substancji) polegająca na skręceniu płaszczyzny drgań światła liniowo spolaryzowanego, przechodzącego poprzez warstwę ośrodka. By zaobserwować zdarzenie skręcenia płaszczyzny drgań stosuje się układ optyczny przedstawiony na rysunku. Światło emitowane poprzez źródło Z przechodzi poprzez polaryzator ( pryzmat Nikola albo filtr polaryzacyjny), a w dalszym ciągu poprzez drugi polaryzator zwany analizatorem. Jeżeli osie optyczne polaryzatora i analizatora są skrzyżowane, to światło poprzez układ nie przechodzi. Po umieszczeniu między polaryzatorem i analizatorem substancji optycznie aktywnej (optycznie czynnej), następuje rozjaśnienie pola widzenia. Obrót analizatora o pewien kąt α pozwala ponownie uzyskać zaciemnienie. O taki właśnie kąt uległa skręceniu płaszczyzna drgań. Do substancji optycznie czynnych należą między innymi kryształy kwarcu i wodny roztwór cukru. Kąt skręcenia płaszczyzny drgań jest, dla danej częstotliwości fali świetlnej, proporcjonalny do długości drogi przebywanej poprzez światło w substancji. W roztworze kąt skręcenia, dla danej długości drogi, jest proporcjonalny do stężenia substancji aktywnej. Przyrządy wykorzystywane do pomiaru kąta skręcenia płaszczyzny drgań nazywają się polarymetrami albo sacharymetrami, gdy używa się ich do badania roztworów cukru. 3 4
Definicja AMPÉRE´A PRAWO:
Co to jest cyrkulacja, całka okrężna) wektora pola magnetycznego wzdłuż dowolnej krzywej zamkniętej jest proporcjonalne do natężenia prądu elektrycznego płynącego poprzez wnętrze tej krzywej. W przybliżeniu aktywność optyczna co znaczy.
Definicja ANTYMATERIA:
Co to jest się z antycząstek. W uwarunkowaniach laboratoryjnych wytworzono jądra antywodoru: antyproton, antydeuteron, antytryt. W skali mikroskopowej właściwości antycząstek i cząstek są symetryczne. Przy aktywność optyczna krzyżówka.
Definicja ABERRACJA CHROMATYCZNA:
Co to jest obrazu związana z dyspersją światła w materiale, z którego zrobiona jest soczewka. Pojedyncza soczewka ma różne ogniskowe dla światła o różnych barwach. Ognisko dla światła niebieskiego znajduje się aktywność optyczna co to jest.
Definicja ASTYGMATYZM:
Co to jest wada wzroku związana ze zniekształceniem rogówki oka. Odległość ogniskowa jest inna dla linii poziomych i inna dla linii pionowych przedmiotu. Skutkuje to nieostrość obrazu. Korekcja tej wady bazuje aktywność optyczna słownik.
Definicja ANTENA FERRYTOWA:
Co to jest miniaturowa antena kierunkowa, użytkowana do zakresów fal średnich i długich, w formie ferrytowego pręta z nawiniętymi cewkami. A.f. reaguje na zmiany wektora magnetycznego fali elektromagnetycznej aktywność optyczna czym jest.

Czym jest AKTYWNOŚĆ OPTYCZNA znaczenie w Słownik fizyka A .