Słownik AKTYWNOŚĆ OPTYCZNA co to znaczy? Słownik na skręceniu płaszczyzny drgań światła liniowo.

Czy przydatne?

Co to jest Optyczna Aktywność

Definicja z ang. OPTICAL ACTIVITY, z niem. OPTICAL ACTIVITY.

Co to znaczy AKTYWNOŚĆ OPTYCZNA: cecha ośrodka (substancji) polegająca na skręceniu płaszczyzny drgań światła liniowo spolaryzowanego, przechodzącego poprzez warstwę ośrodka. By zaobserwować zdarzenie skręcenia płaszczyzny drgań stosuje się układ optyczny przedstawiony na rysunku. Światło emitowane poprzez źródło Z przechodzi poprzez polaryzator ( pryzmat Nikola albo filtr polaryzacyjny), a w dalszym ciągu poprzez drugi polaryzator zwany analizatorem. Jeżeli osie optyczne polaryzatora i analizatora są skrzyżowane, to światło poprzez układ nie przechodzi. Po umieszczeniu między polaryzatorem i analizatorem substancji optycznie aktywnej (optycznie czynnej), następuje rozjaśnienie pola widzenia. Obrót analizatora o pewien kąt α pozwala ponownie uzyskać zaciemnienie. O taki właśnie kąt uległa skręceniu płaszczyzna drgań. Do substancji optycznie czynnych należą między innymi kryształy kwarcu i wodny roztwór cukru. Kąt skręcenia płaszczyzny drgań jest, dla danej częstotliwości fali świetlnej, proporcjonalny do długości drogi przebywanej poprzez światło w substancji. W roztworze kąt skręcenia, dla danej długości drogi, jest proporcjonalny do stężenia substancji aktywnej. Przyrządy wykorzystywane do pomiaru kąta skręcenia płaszczyzny drgań nazywają się polarymetrami albo sacharymetrami, gdy używa się ich do badania roztworów cukru. 3 4
Definicja ARRHENIUSA ZALEŻNOŚĆ:
Co to jest prędkość reakcji chemicznej. Stała reakcji chemicznej odniesiona do jednego mola substancji wyraża się wzorem: K = exp (-Ea/RT) gdzie Ea - energia aktywacji, R - stała gazowa, T - temp. w skali aktywność optyczna co znaczy.
Definicja ARRHENIUS SVANTE AUGUST:
Co to jest szwedzki fizykochemik (1850-1927). Artysta teorii dysocjacji elektrolitycznej aktywność optyczna krzyżówka.
Definicja APERTURA NUMERYCZNA:
Co to jest zobacz MIKROSKOP aktywność optyczna co to jest.
Definicja AKCELERATORY LINIOWE:
Co to jest przyśpieszane jony poruszają się wzdłuż linii prostej. W a. tego typu znajduje wykorzystanie zasada samoogniskowania się cząstek. - AKCELERATOR Z FALĄ STOJĄCĄ - wiązka jonów rozpędzona na pewien aktywność optyczna słownik.
Definicja AKCELERATOR COCKROFTA:
Co to jest WALTONA - zobacz AKCELERATORY ELEKTROSTATYCZNE aktywność optyczna czym jest.

Czym jest AKTYWNOŚĆ OPTYCZNA znaczenie w Słownik fizyka A .