Słownik AKOMODACJA co to znaczy? Słownik zobacz OKO. Definicja Akomodacja znaczenie.

Czy przydatne?

Co to jest Akomodacja

Definicja z ang. ACCOMMODATION, z niem. Unterkunft.

Co to znaczy AKOMODACJA: zobacz OKO
Definicja ANION:
Co to jest jest to ujemnie naładowany atom albo ujemnie naładowana cząsteczka na przykład Cl-, SO4-, O2-, PO43-. W procesie elektrolizy a. porusza się w kierunku elektrody dodatniej (anody) i tam zostaje akomodacja co znaczy.
Definicja ATOM:
Co to jest pierwiastka chemicznego (gr. atomos - niepodzielny). A. złożona jest z jądra (o ładunku dodatnim +Ze) i elektronów otaczających jądro (całkowity ładunek elektronów wynosi - Ze). A. jest elektrycznie akomodacja krzyżówka.
Definicja ANTYFERROELEKTRYK:
Co to jest poniżej pewnej temp. TC, zwanej temperaturą Curie, występuje spontaniczne antyrównoległe uporządkowanie stałych albo indukowanych momentów dipolowych. Uporządkowanie takie zachodzi w obrębie każdej akomodacja co to jest.
Definicja AKCELERATORY:
Co to jest wykorzystywane do przyspieszania cząstek naładowanych. Wiązki rozpędzonych cząstek służą do badania jąder atomowych i cząstek elementarnych. A. są stosowane w medycynie i technice. A. dające wiązki akomodacja słownik.
Definicja AMPÉRE´A PRAWO:
Co to jest cyrkulacja, całka okrężna) wektora pola magnetycznego wzdłuż dowolnej krzywej zamkniętej jest proporcjonalne do natężenia prądu elektrycznego płynącego poprzez wnętrze tej krzywej. W przybliżeniu akomodacja czym jest.

Czym jest AKOMODACJA znaczenie w Słownik fizyka A .