Słownik AKCEPTOR co to znaczy? Słownik wartościowości atomów macierzystych, wprowadzona do.

Czy przydatne?

Co to jest Akceptor

Definicja z ang. ACCEPTOR, z niem. ACCEPTOR.

Co to znaczy: domieszka o wartościowości niższej od wartościowości atomów macierzystych, wprowadzona do kryształu półprzewodnika samoistnego. Wprowadzenie na przykład boru (B3+) do kryształu krzemu skutkuje, iż jedno z wiązań kowalentnych w sieci krystalicznej krzemu pozostaje nieobsadzone. W paśmie energii wzbronionych pojawia się poziom energetyczny, znajdujący się w pobliżu wierzchołka pasma walencyjnego (podstawowego), zwany poziomem akceptorowym. W niezbyt wysokich temperaturach dominuje przewodnictwo dziurowe, gdyż elektrony z pasma walencyjnego obsadzają poziom Ea, generując dziury w tym paśmie. Półprzewodnik nazywa się półprzewodnikiem typu p albo niedomiarowym. W kryształach o wiązaniu jonowym punktowe defekty sieci krystalicznej (wakansje kationowe albo międzywęzłowe aniony), powiązane z niewielkim odstępstwem od prawidłowego składu stechiometrycznego, mogą także być a

Czym jest AKCEPTOR znaczenie w Słownik fizyka A .