Słownik AKCELERATORY LINIOWE co to znaczy? Słownik poruszają się wzdłuż linii prostej. W a. tego.

Czy przydatne?

Co to jest Liniowe Akceleratory

Definicja z ang. Linear accelerators, z niem. Linearbeschleuniger.

Co to znaczy AKCELERATORY LINIOWE: akceleratory, gdzie przyśpieszane jony poruszają się wzdłuż linii prostej. W a. tego typu znajduje wykorzystanie zasada samoogniskowania się cząstek. - AKCELERATOR Z FALĄ STOJĄCĄ - wiązka jonów rozpędzona na pewien czas dzięki akceleratora elektrostatycznego jest przyśpieszana polem elektrycznym pomiędzy elektrodami przelotowymi. We wnętrzu elektrody przelotowej jony są ekranowane od wpływu pola zewnętrznego OE i poruszają się ruchem jednostajnym. Jeżeli moment drgań generatora wynosi T, to T = l/v; ze wzrostem prędkości jonów musi rosnąć l - długość elektrody przelotowej. Zamiast generatora ogromnej częstotliwości użytkowany jest mikrofalowy generator ogromnej mocy wytwarzający falę elektromagnetyczną stojącą. Pole elektryczne nie wnika do wnętrza elektrody przelotowej, gdy długość fali mikrofal jest większa od średnicy elektrody. Akcelerator liniowy w Los Alamos (USA) przyśpiesza protony do energii 800 MeV. - AKCELERATOR Z FALĄ BIEŻĄCĄ - wiązka elektronów wstrzelona do rury, gdzie wywołano elektromagnetyczną falę bieżącą, usiłuje nadążyć za falą, uzyskując coraz większą energię kosztem energii pobranej z fali bieżącej. Akcelerator taki stosuje się do przyśpieszania elektronów z racji na ich małą masę (mała bezwładność). Akcelerator w Stanford (USA), mając długość 3 km, rozpędza elektrony do energii 20 GeV
Definicja AMPÉRE´A PRAWO:
Co to jest cyrkulacja, całka okrężna) wektora pola magnetycznego wzdłuż dowolnej krzywej zamkniętej jest proporcjonalne do natężenia prądu elektrycznego płynącego poprzez wnętrze tej krzywej. W przybliżeniu akceleratory liniowe co znaczy.
Definicja AKOMODACJA:
Co to jest zobacz OKO akceleratory liniowe krzyżówka.
Definicja AMPEROMIERZ:
Co to jest wykorzystywany do pomiaru natężenia prądu elektrycznego, włączany szeregowo z odbiornikiem energii w obwodzie elektrycznym. Z racji na szeregowe włączenie do obwodu spadek napięcia na zaciskach a akceleratory liniowe co to jest.
Definicja AKTYWNOŚĆ:
Co to jest zobacz PRAWO ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO akceleratory liniowe słownik.
Definicja ARRHENIUS SVANTE AUGUST:
Co to jest szwedzki fizykochemik (1850-1927). Artysta teorii dysocjacji elektrolitycznej akceleratory liniowe czym jest.

Czym jest AKCELERATORY LINIOWE znaczenie w Słownik fizyka A .