Słownik AKCELERATORY ELEKTROSTATYCZNE co to znaczy? Słownik pole elektrostatyczne. - AKCELERATOR.

Czy przydatne?

Co to jest Elektrostatyczne Akceleratory

Definicja z ang. Electrostatic accelerators, z niem. Elektrostatische Beschleuniger.

Co to znaczy AKCELERATORY ELEKTROSTATYCZNE: akceleratory, gdzie wykorzystuje się pole elektrostatyczne. - AKCELERATOR COCKROFTA WALTONA - transformator dający napięcie Uosinωt, przez układ diod D1, D2, D3, D4 ładuje układ kondensatorów C1, C2, C3, C4. Po pewnym czasie kondensatory ładują się do napięć: C1 do C2, C3, C4 do 2Uo. W ten sposób pomiędzy punktami A i B określa się napięcie UAB = 4Uo. Napięcie tj. przyłożone pomiędzy elektrodami w rurze próżniowej. Jony wytworzone w źródle jonów są przyśpieszone uzyskanym wysokim napięciem i uderzają w tarczę T wywołując reakcje jądrowe. J.D. Cockroft i E.T.S. Walton w r. 1932 zbudowali akcelerator protonów przyśpieszanych napięciem 600 kV. Aktualnie generatory tego typu są stosowane do produkcji neutronów szybkich w reakcjach typu (p, n) albo (d, n) i jako źródło wstępne rozpędzonych protonów dla synchrotronu. Generator typu Cockrofta Waltona może dostarczać napięcia do 3 MV, a w razie zamknięcia generatora w naczyniu z gazem pod wysokim ciśnieniem (lepsza izolacja) uzyskuje się napięcie do 6 MV. - AKCELERATOR Z GENERATOREM ELEKTROSTATYCZNYM VAN DE GRAAFA - napięcie z generatora Van de Graafa przyłożone jest do elektrod w rurze akceleracyjnej (w rurze panuje próżnia). Rozpędzona wiązka jonów uderza w tarczę. - AKCELERATOR TYPU TANDEM - w akceleratorze tym uzyskuje się podwojenie energii przyśpieszonych jonów dzięki zmianie znaku ich ładunku. W źródle jonów powstaje wiązka jonów dodatnich. Wiązka ta przechodzi poprzez kanał K1 z gazem pod niskim ciśnieniem. Jony przyłączają elektrony, stając się jonami ujemnymi. Analizator magnetyczny M przepuszcza w kierunku rury akceleracyjnej tylko jony o odpowiednim relacji Q/m. Jony (-) są przyśpieszane w polu elektrycznym o dużej różnicy potencjałów. We wnętrzu elektrody dodatniej jony (-) przechodzą poprzez kanał K2 "zdzierający" elektrony (cienka folia metalowa albo gaz). Utworzone jony (+) są przyśpieszane dalej tym samym napięciem. Akceleratory tego typu dają wiązki różnorodnych jonów z energią ustaloną bardzo precyzyjnie, błąd względny ustalenia energii jonów wynosi
Definicja ASTYGMATYZM:
Co to jest wada wzroku związana ze zniekształceniem rogówki oka. Odległość ogniskowa jest inna dla linii poziomych i inna dla linii pionowych przedmiotu. Skutkuje to nieostrość obrazu. Korekcja tej wady bazuje akceleratory elektrostatyczne co znaczy.
Definicja ARCHIMEDES:
Co to jest wynalazca grecki (około 287 przed naszą erą Syrakuzy - 212 przed naszą erą Syrakuzy). Zajmował się w pierwszej kolejności mechaniką. Opisał zasady działania maszyn prostych. Sformułował prawo akceleratory elektrostatyczne krzyżówka.
Definicja ABERRACJA SFERYCZNA:
Co to jest zachodzące wtedy, gdy promienie odbite od różnych stref zwierciadła albo przechodzące poprzez różne strefy soczewki dochodzą do różnych ognisk. Odległość ogniskowa zwierciadła kulistego wklęsłego akceleratory elektrostatyczne co to jest.
Definicja AKCELERATORY CYKLICZNE:
Co to jest przyspieszone cząstki poruszają się cyklicznie po okręgu, innych krzywych zamkniętych albo po spirali. W a.c. znajduje wykorzystanie zasada samoogniskowania się cząstek. - BETATRON - akcelerator akceleratory elektrostatyczne słownik.
Definicja AMPEROMIERZ:
Co to jest wykorzystywany do pomiaru natężenia prądu elektrycznego, włączany szeregowo z odbiornikiem energii w obwodzie elektrycznym. Z racji na szeregowe włączenie do obwodu spadek napięcia na zaciskach a akceleratory elektrostatyczne czym jest.

Czym jest AKCELERATORY ELEKTROSTATYCZNE znaczenie w Słownik fizyka A .