Słownik AKCELERATORY ELEKTROSTATYCZNE co to znaczy? Słownik pole elektrostatyczne. - AKCELERATOR.

Czy przydatne?

Co to jest Elektrostatyczne Akceleratory

Definicja z ang. Electrostatic accelerators, z niem. Elektrostatische Beschleuniger.

Co to znaczy: akceleratory, gdzie wykorzystuje się pole elektrostatyczne. - AKCELERATOR COCKROFTA WALTONA - transformator dający napięcie Uosinωt, przez układ diod D1, D2, D3, D4 ładuje układ kondensatorów C1, C2, C3, C4. Po pewnym czasie kondensatory ładują się do napięć: C1 do C2, C3, C4 do 2Uo. W ten sposób pomiędzy punktami A i B określa się napięcie UAB = 4Uo. Napięcie tj. przyłożone pomiędzy elektrodami w rurze próżniowej. Jony wytworzone w źródle jonów są przyśpieszone uzyskanym wysokim napięciem i uderzają w tarczę T wywołując reakcje jądrowe. J.D. Cockroft i E.T.S. Walton w r. 1932 zbudowali akcelerator protonów przyśpieszanych napięciem 600 kV. Aktualnie generatory tego typu są stosowane do produkcji neutronów szybkich w reakcjach typu (p, n) albo (d, n) i jako źródło wstępne rozpędzonych protonów dla synchrotronu. Generator typu Cockrofta Waltona może dostarczać napięcia do 3 MV, a w razie zamknięcia generatora w naczyniu z gazem pod wysokim ciśnieniem (lepsza izolacja) uzyskuje się napięcie do 6 MV. - AKCELERATOR Z GENERATOREM ELEKTROSTATYCZNYM VAN DE GRAAFA - napięcie z generatora Van de Graafa przyłożone jest do elektrod w rurze akceleracyjnej (w rurze panuje próżnia). Rozpędzona wiązka jonów uderza w tarczę. - AKCELERATOR TYPU TANDEM - w akceleratorze tym uzyskuje się podwojenie energii przyśpieszonych jonów dzięki zmianie znaku ich ładunku. W źródle jonów powstaje wiązka jonów dodatnich. Wiązka ta przechodzi poprzez kanał K1 z gazem pod niskim ciśnieniem. Jony przyłączają elektrony, stając się jonami ujemnymi. Analizator magnetyczny M przepuszcza w kierunku rury akceleracyjnej tylko jony o odpowiednim relacji Q/m. Jony (-) są przyśpieszane w polu elektrycznym o dużej różnicy potencjałów. We wnętrzu elektrody dodatniej jony (-) przechodzą poprzez kanał K2 "zdzierający" elektrony (cienka folia metalowa albo gaz). Utworzone jony (+) są przyśpieszane dalej tym samym napięciem. Akceleratory tego typu dają wiązki różnorodnych jonów z energią ustaloną bardzo precyzyjnie, błąd względny ustalenia energii jonów wynosi

Czym jest AKCELERATORY ELEKTROSTATYCZNE znaczenie w Słownik fizyka A .