Słownik ABSORPCJA co to znaczy? Słownik zobacz SORPCJA. Definicja Absorpcja znaczenie.

Czy przydatne?

Co to jest Absorpcja

Definicja z ang. ABSORPTION, z niem. ABSORPTION.

Co to znaczy ABSORPCJA: zobacz SORPCJA
Definicja ATMOSFERA TECHNICZNA:
Co to jest jednostka ciśnienia w statycznym (ciężarowym) układzie jednostek (kG, cm, s). Inne zależności: 1at = 736 mmHg = 0,981 bar 1 Tor ≡ 1 mmHg absorpcja co znaczy.
Definicja AKTYWNOŚĆ OPTYCZNA:
Co to jest substancji) polegająca na skręceniu płaszczyzny drgań światła liniowo spolaryzowanego, przechodzącego poprzez warstwę ośrodka. By zaobserwować zdarzenie skręcenia płaszczyzny drgań stosuje się układ absorpcja krzyżówka.
Definicja ABERRACJA ŚWIATŁA (A. ASTRONOMICZNA):
Co to jest ruchem orbitalnym Ziemi i skończoną (jednakże bardzo sporą) wartością prędkości rozchodzenia się światła. W 1725 r. J. Bradley, prowadząc pomiary pozornych położeń gwiazd stałych, stwierdził, iż absorpcja co to jest.
Definicja ANODA:
Co to jest do której dążą jony ujemne (aniony) w procesie elektrolizy. Także elektroda dodatnia wychwytująca elektrony w różnego typu lampach elektronowych (dioda próżniowa, fotokomórka, lampa rentgenowska). A absorpcja słownik.
Definicja ATOM:
Co to jest pierwiastka chemicznego (gr. atomos - niepodzielny). A. złożona jest z jądra (o ładunku dodatnim +Ze) i elektronów otaczających jądro (całkowity ładunek elektronów wynosi - Ze). A. jest elektrycznie absorpcja czym jest.

Czym jest ABSORPCJA znaczenie w Słownik fizyka A .