Słownik ABERRACJA SFERYCZNA co to znaczy? Słownik promienie odbite od różnych stref zwierciadła.

Czy przydatne?

Co to jest Sferyczna Aberracja

Definicja z ang. spherical aberration, z niem. sphärische Aberration.

Co to znaczy: zdarzenie zachodzące wtedy, gdy promienie odbite od różnych stref zwierciadła albo przechodzące poprzez różne strefy soczewki dochodzą do różnych ognisk. Odległość ogniskowa zwierciadła kulistego wklęsłego zależy od kąta padania promienia na zwierciadło i wyraża się wzorem: który można łatwo wyprowadzić posługując się konstrukcją przedstawioną na rysunku. Dla promieni przyosiowych Przy zwiększaniu kąta padania (promienie bardziej oddalone od osi optycznej) ognisko zbliża się do zwierciadła i dla kąta padania jest nieokreślone. Na rysunku przedstawiono a.s. dla kulistego zwierciadła wklęsłego, gdzie zaznaczono środek krzywizny O, ognisko dla promieni przyosiowych F1 i ogniska dla promieni skrajnych F2, F3. W razie soczewki promienie bliskie osi optycznej są normalnie mniej załamywane i dochodzą do ogniska leżącego dalej od soczewki niż ognisko dla promieni brzegowych. Pomniejszenie a.s. soczewki bazuje na odpowiednim doborze promieni krzywizn powierzchni załamujących. Zlikwidowanie a.s. jest możliwe w układach soczewek. Na przykład achromat ( aberracja chromatyczna) jest najczęściej pozbawiony aberracji sferycznej. W razie zwierciadeł wykonuje się powierzchnię odbijającą w formie paraboloidy obrotowej (zwierciadło paraboliczne). Zwierciadło takie nie wykazuje a.s. Można zmniejszyć a.s. poprzez wykorzystanie przysłon ograniczających wiązkę promieni świetlnych do promieni przyosiowych, skutkuje to jednak pomniejszenie jasności obrazu

Czym jest ABERRACJA SFERYCZNA znaczenie w Słownik fizyka A .