Słownik ABERRACJA CHROMATYCZNA co to znaczy? Słownik dyspersją światła w materiale, z którego.

Czy przydatne?

Co to jest Chromatyczna Aberracja

Definicja z ang. chromatic aberration, z niem. die chromatische Aberration.

Co to znaczy: wada odwzorowania obrazu związana z dyspersją światła w materiale, z którego zrobiona jest soczewka. Pojedyncza soczewka ma różne ogniskowe dla światła o różnych barwach. Ognisko dla światła niebieskiego znajduje się bliżej soczewki niż dla światła czerwonego. Odległość pozioma pomiędzy ogniskami nazywa się osiową albo podłużną a.ch. Różnica w wysokości obrazów, która wynika z różnicy osiowej, nazywa się poprzeczną a.ch. Obraz oglądany w "ognisku niebieskim" wykazuje niebieskie szczegóły otoczone czerwoną otoczką. W "ognisku czerwonym" szczegóły są czerwone, a otoczka niebieska. Związek pomiędzy ogniskową a długością fali przedstawiono na rysunku. A.ch. koryguje się łącząc z sobą adekwatnie dobrane soczewki, dodatnią i ujemną, wykonane z różnych gatunków szkła. Układ optyczny skorygowany na aberrację chromatyczną nazywa się achromatem. Na rysunku przedstawiono dwa typy tak zwany dubletów achromatycznych.
Zwierciadła nie wykazują a.ch

Czym jest ABERRACJA CHROMATYCZNA znaczenie w Słownik fizyka A .