Słownik Wypis z rejestru gruntów co to jest? Definicja danej gminie charakteryzujący precyzyjnie.

Czy przydatne?

Definicja Wypis z rejestru gruntów

Co to znaczy Wypis z rejestru gruntów: Wypis z rejestru gruntów – dokument z ewidencji gruntów w danej gminie charakteryzujący precyzyjnie daną działkę. Wypis zawiera numer księgi wieczystej działki, region, granice. numer ewidencyjny i położenie gruntów, rodzaj użytków, klasę gruntu i właściciela tej działki

Czym jest Wypis z rejestru gruntów znaczenie w Słownik W .