Słownik Transza co to jest? Definicja wypłacana po spełnieniu ustalonych warunków. Kredyt może być.

Czy przydatne?

Definicja Transza

Co to znaczy TRANSZA: Transza – cześć stawki udzielonego poprzez bank kredytu wypłacana po spełnieniu ustalonych warunków. Kredyt może być wypłacany w jednej transzy albo w kilku w zależność od charakteru inwestycji. W transzach wypłacane są kredyty na budowę domu, zakup lokalu na rynku pierwotnym, remont lokalu albo domu. Bank wypłaca daną kwotę kredytu opierając się na dyspozycji wypłaty złożonej poprzez kredytobiorcę w banku (nie ma więc jednej uniwersalnej dyspozycji złożonej raz, przy pierwszej transzy). Bank sprawdza czy zostały spełnione warunki wypłaty kolejnej transzy (na przykład dostarczenie określonego dokumentu, dostarczenie zdjęć z budowy albo faktur potwierdzających zakupione materiały albo usługi)

Definicja Trasat:
Co to jest Trasat - osoba, której trasant poleca zapłacenie sumy wekslowej. Trasat jest dłużnikiem trasanta, który jego wierzytelność przekazuje wskazanej poprzez niego w wekslu osobie transza co znaczy.
Definicja TDR - Wskaźnik TDR:
Co to jest Parametr TDR transza krzyżówka.
Definicja Termin Płatności:
Co to jest Termin płatności - dzień spłaty zobowiązania lub moment pomiędzy dniem stworzenia a dniem wymagalności wierzytelności transza co to jest.
Definicja Trasant:
Co to jest Trasant - wystawca weksla, składający na wekslu swój podpis. Odpowiada solidarnie z innymi podpisanymi na wekslu za jego wykupienie. Dłużnik wekslowy, któremu wystawca poleca zapłacić sumę wekslową transza słownik.
Definicja Tajemnica Bankowa:
Co to jest Tajemnica bankowa - wymóg banku do utrzymania w tajemnicy danych dotyczących klientów transza czym jest.

Czym jest Transza znaczenie w Słownik T .