Słownik Transza co to jest? Definicja wypłacana po spełnieniu ustalonych warunków. Kredyt może być.

Czy przydatne?

Definicja Transza

Co to znaczy Transza: Transza – cześć stawki udzielonego poprzez bank kredytu wypłacana po spełnieniu ustalonych warunków. Kredyt może być wypłacany w jednej transzy albo w kilku w zależność od charakteru inwestycji. W transzach wypłacane są kredyty na budowę domu, zakup lokalu na rynku pierwotnym, remont lokalu albo domu. Bank wypłaca daną kwotę kredytu opierając się na dyspozycji wypłaty złożonej poprzez kredytobiorcę w banku (nie ma więc jednej uniwersalnej dyspozycji złożonej raz, przy pierwszej transzy). Bank sprawdza czy zostały spełnione warunki wypłaty kolejnej transzy (na przykład dostarczenie określonego dokumentu, dostarczenie zdjęć z budowy albo faktur potwierdzających zakupione materiały albo usługi)

Czym jest Transza znaczenie w Słownik T .