Słownik Sąd wieczystkoksięgowy co to jest? Definicja którego zadaniem jest rozpatrywanie wniosków o.

Czy przydatne?

Definicja Wieczystkoksięgowy Sąd

Co to znaczy Sąd wieczystkoksięgowy: Sąd wieczystoksięgowy – to jest organ władzy sądowniczej, którego zadaniem jest rozpatrywanie wniosków o wpisy w księgach wieczystych. Po rozpatrzeniu wniosku (na przykład o zmianę właściciela, założenie księgi wieczystej, wpis hipoteki i tak dalej) sędzia może wniosek oddalić albo rozpatrzyć pozytywnie i wpisać żądanie do odpowiedniego działu księgi wieczystej. Po dokonaniu wpisu i uprawomocnieniu się go właściciel nieruchomości i wnioskodawca (mogą to być te same albo 2 różne osoby) otrzymują pisemne zawiadomienie o tym fakcie

Czym jest Wieczystkoksięgowy Sąd znaczenie w Słownik S .