Słownik Rekomendacja T co to jest? Definicja Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczących kierowania.

Czy przydatne?

Definicja T Rekomendacja

Co to znaczy Rekomendacja T: Rekomendacja T- zestaw zaleceń wydanych poprzez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczących kierowania poprzez banki ryzykiem w procesie udzielania kredytów w złotych i walutach obcych. Kluczowymi punktami rekomendacji T jest zaostrzenie mierników przy udzielanieu kredytów walutowych. Dla wszystkich kredytów przyjęto także zasadę, iż suma rat kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 50 procent dochodów kredytobiorcy (albo 65 procent dla klientów o powyżej przeciętnych zarobkach). Banki będą musiały także sprawdzać historię klienta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Rekomendacja T (zestaw 25 zaleceń) weszła w życie 23 lutego 2010. Od tej daty banki miały od 6- 10 miesięcy na dostosowanie się do poszczególnych zaleceń

Czym jest T Rekomendacja znaczenie w Słownik R .