Słownik Rachunek powierniczy co to jest? Definicja zadanie zabezpieczyć strony transakcji kupna.

Czy przydatne?

Definicja Powierniczy Rachunek

Co to znaczy Rachunek powierniczy: Rachunek powierniczy – to jest rachunek, który ma za zadanie zabezpieczyć strony transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości przed nieprawidłowym wykonaniem zobowiązania drugiej strony. Jest użytkowany w umowach zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym od dewelopera. Umowa rachunku jest trójstronną umową między bankiem a dwoma stronami umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Posiadaczem rachunku jest strona sprzedająca. Kupujący wpłaca środki na rachunek powierniczy a deweloper może je podjąć po przedstawieniu dowodu spełnienia świadczenia (co ma być tym dowodem ustala się w umowie rachunku) i zgodzie kupującego na taki ruch. Gwarantem należytego wykonania umowy dla obu stron jest bank

Czym jest Powierniczy Rachunek znaczenie w Słownik R .