Słownik Pomostowe ubezpieczenie co to jest? Definicja kredytu hipotecznego dla banku w momencie.

Czy przydatne?

Definicja Ubezpieczenie Pomostowe

Co to znaczy Pomostowe ubezpieczenie: Ubezpieczenie pomostowe – to jest dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego dla banku w momencie, kiedy nie nastąpił prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej. Bank ubezpiecza kredyt w towarzystwie ubezpieczeniowym a wydatki przerzuca na klienta. Zazwyczaj wydatki wynoszą ok. 0,07% miesięcznie od całej stawki kredytu albo od obecnie wypłaconej stawki (dla kredytu wypłacanego w transzach. Oczywiście ten drugi wariant jest korzystniejszy dla klienta, szczególnie na rynku pierwotnym, gdzie może przynieść znaczące oszczędności w skali całego okresu ubezpieczenia

Czym jest Ubezpieczenie Pomostowe znaczenie w Słownik P .