Słownik Oświadczenie inwestora zastępczego co to jest? Definicja formularz (każdy bank ma swój wzór.

Czy przydatne?

Definicja Zastępczego Inwestora Oświadczenie

Co to znaczy Oświadczenie inwestora zastępczego: Oświadczenie inwestora zastępczego – to jest szczególny formularz (każdy bank ma swój wzór takiego formularza), gdzie inwestor zastępczy ustala precyzyjnie element umowy z klientem, podaje własne dane i wskaźniki zakupowanego lokalu, cenę i płatności, status prawny miejsca postojowego. To jest właściwie streszczenie umowy przedwstępnej, które ma za zadanie potwierdzić dane zawarte w umowie i ułatwić analizę kredytową dla banku

Czym jest Zastępczego Inwestora Oświadczenie znaczenie w Słownik O .