Słownik Odpis z księgi wieczystej co to jest? Definicja stan wpisów w księdze wieczystej. Księga.

Czy przydatne?

Definicja Odpis z księgi wieczystej

Co to znaczy Odpis z księgi wieczystej: Odpis z księgi wieczystej - dokument sądowy potwierdzający stan wpisów w księdze wieczystej. Księga wieczysta - to jest rejestr stanu prawnego nieruchomości. Dokument ten zawiera infromacje precyzyjnie indetyfiukjące dany przedmiont na rynku nieruchomości, jego właścicieli i obciążenia powiązane z daną nieruchomością. Każda księga wieczysta złożona jest z IV działów. W dziale I opisana jest precyzyjnie dana nieruchomość - jej położenie, powierzchnia, liczba pomieszczeń (dla lokali). W następnym dziale opisany jest właściciel albo właściciele danej niercuhomości. Dział III jest zbiorem ograniczonych praw rzeczowych (na przykład służebność osobista, zgoda na dostęp do pewnej części nieruchomości poprzez dostarczycieli mediów) na rzecz osób trzecich. W ostatnim dziale wpisywane są hipoteki na rzecz danych wierzycieli. Zmiana treści albo wpis w księdze wieczystej jest dokonywana decyzją sędziego sądu wieczysto księgowego. Sędzia rozpatruje wnioski składane do sądu na szczególnych formularzach. Fakt złożenia wniosku jest rejestrowany także w księdze wieczystej i każdy zaintresowany może sprawdzić czy w danym momencie stan prawny ujawniony w księdze wieczystej może zostać zmieniony poprzez dany wniosek

Czym jest Odpis z księgi wieczystej znaczenie w Słownik O .