Słownik Należność co to jest? Definicja istnienie pewnej formy zależności pomiędzy dwoma.

Czy przydatne?

Definicja Należność

Co to znaczy NALEŻNOŚĆ: Należność - definicja użytkowane w finansach ustala istnienie pewnej formy zależności pomiędzy dwoma kontrahentami, w rezultacie której jedna ze stron jest zobowiązana dokonać określonej płatności na rzecz drugiej ze stron

Definicja Narzut:
Co to jest Zobacz: marża należność co znaczy.
Definicja Notariusz:
Co to jest Notariusz - osoba upoważniona poprzez Ministra Sprawiedliwości do wykonywania czynności zarezerwowanych dla instytucji notariatu, w pierwszej kolejności podpisywania aktów notarialnych należność krzyżówka.
Definicja Nominalna Stopa Procentowa:
Co to jest Nominalna stopa procentowa - to jest stopa procentowa umowna albo deklarowana należność co to jest.
Definicja Należności Krótkoterminowe:
Co to jest Należności krótkoterminowe - należności, których moment spłaty dziennie bilansowy jest nie dłuższy niż rok należność słownik.
Definicja Nieruchomość:
Co to jest są lokale stanowiące odrębny od gruntu element własności, grunty, części gruntu i budynki. Nieruchomością jest także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do należność czym jest.

Czym jest Należność znaczenie w Słownik N .