Słownik List zastawny co to jest? Definicja okaziciela albo imienny, którego podstawę emisji.

Czy przydatne?

Definicja Zastawny List

Co to znaczy List zastawny: List zastawny - papier wartościowy, wystawiony na okaziciela albo imienny, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności (kredyty) banku hipotecznego. Rozróżnia się publiczne i hipoteczne listy zastawne. Fundamentem publicznych listów zastawnych są kredyty udzielone wiarygodnym podmiotom (na przykład Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Centralny, Bank Światowy) albo poprzez nie poręczane. Fundamentem emisji hipotecznych listów zastawnych są tylko udzielone poprzez bank kredyty zabezpieczone zapisem hipotecznym na nieruchomości. Listy zastawne są uważane za bezpieczny instrument finansowy. Ich konstrukcja bazuje na zobowiązaniu się banku hipotecznego do wypłaty okazicielowi niejako „pożyczonej” stawki wspólnie z odsetkami

Czym jest Zastawny List znaczenie w Słownik L .