Słownik Leasing co to jest? Definicja określony), opierając się na której Finansujący przekazuje w.

Czy przydatne?

Definicja Leasing

Co to znaczy Leasing: Leasing – to umowa cywilnoprawna (co do zasady na czas określony), opierając się na której Finansujący przekazuje w użytkowanie jakąś rzecz (na przykład środek transportu, maszyny, nieruchomości) drugiej stronie (Korzystający) bez przenoszenia jej własności. W zamian za tymczasowe prawo do użytkowania rzeczy Korzystający płaci Finansującemu raty leasingowe. W ten sposób umowa leasingu (klasyfikuje ją Kodeks Cywilny) ma w sobie cechy umowy najmu i umowy kredytu

Czym jest Leasing znaczenie w Słownik L .