Słownik Księga wieczysta co to jest? Definicja nieruchomości. Dokument ten zawiera infromacje.

Czy przydatne?

Definicja Wieczysta Księga

Co to znaczy Księga wieczysta: Księga wieczysta - to jest rejestr stanu prawnego nieruchomości. Dokument ten zawiera infromacje precyzyjnie indetyfiukjące dany przedmiont na rynku nieruchomości, jego właścicieli i obciążenia powiązane z daną nieruchomością. Każda księga wieczysta złożona jest z IV działów. W dziale I opisana jest precyzyjnie dana nieruchomość - jej położenie, powierzchnia, liczba pomieszczeń (dla lokali). W następnym dziale opisany jest właściciel albo właściciele danej niercuhomości. Dział III jest zbiorem ograniczonych praw rzeczowych (na przykład służebność osobista, zgoda na dostęp do pewnej części nieruchomości poprzez dostarczycieli mediów) na rzecz osób trzecich. W ostatnim dziale wpisywane są hipoteki na rzecz danych wierzycieli. Zmiana treści albo wpis w księdze wieczystej jest dokonywana decyzją sędziego sądu wieczysto księgowego. Sędzia rozpatruje wnioski składane do sądu na szczególnych formularzach. Fakt złożenia wniosku jest rejestrowany także w księdze wieczystej i każdy zaintreswany może sprawdzić czy w danym momencie stan prawny ujawniony w księdze wieczystej może zostać zmieniony poprzez dany wniosek

Czym jest Wieczysta Księga znaczenie w Słownik K .