Słownik Kredyt co to jest? Definicja kredytodawcą a kredytobiorcą. Kredytodawca zobowiązuje się.

Czy przydatne?

Definicja Kredyt

Co to znaczy Kredyt: Kredyt - umowa zawarta w formie pisemnej między kredytodawcą a kredytobiorcą. Kredytodawca zobowiązuje się udostępnić ustaloną kwotę na określony cel i czas a kredytobiorca zobowiązuje się zastosować kredyt odpowiednio z jego przeznaczeniem i zwrócić pobraną kwotę wspólnie z należnym kredytodawcy wynagrodzeniem w formie prowizji i odsetek. Opierając się na tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie

Czym jest Kredyt znaczenie w Słownik K .