Słownik Kredyt denominowany co to jest? Definicja spłacanego w złotówkach. W domyśle (w rozwinięciu.

Czy przydatne?

Definicja Denominowany Kredyt

Co to znaczy Kredyt denominowany: Kredyt denominowany - ustalenie kredytu walutowego spłacanego w złotówkach. W domyśle (w rozwinięciu) definicje chodzi o fakt denominawania określonego zadłużenia w walucie obcej (na przykład we frankach szwajcarskich) pomimo jego faktycznej spłaty w złotych polskich

Czym jest Denominowany Kredyt znaczenie w Słownik K .