Słownik Kredyt „druga hipoteka” (ang. secondary mortgage loan) co to jest? Definicja loan) - to.

Czy przydatne?

Definicja Kredyt „druga hipoteka” (ang. secondary mortgage loan)

Co to znaczy KREDYT „DRUGA HIPOTEKA” (ANG. SECONDARY MORTGAGE LOAN): Kredyt „druga hipoteka” (z angielskiego: secondary mortgage loan) - to jest rodzaj kredytu hipotecznego, gdzie bank do liczenia umiejętności kredytowej bierze pod uwagę prognozowany przychód z wynajmu zakupywanego lokalu. Jest poświęcony dla inwestujących na rynku nieruchomości, którzy chcą zakupić następną nieruchomość, lecz nie pozwala im na to brak umiejętności kredytowej. Właściwością takiego kredytu jest zazwyczaj sposobność skorzystania z karencji w spłacie kapitału

Definicja Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS):
Co to jest organizacja powołana na mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ma ona za zadanie obsługę rolników w kwestiach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym i opłacania składek na to kredyt „druga hipoteka” (ang. secondary mortgage loan) co znaczy.
Definicja Karta Bankomatowa:
Co to jest Karta bankomatowa – karta wykorzystywana do wybierania pieniędzy z bankomatów. Taką kartą nie dokonamy zapłaty za wyroby w sklepie czy Internecie kredyt „druga hipoteka” (ang. secondary mortgage loan) krzyżówka.
Definicja Karta Kredytowa:
Co to jest karta wydawana wspólnie z oddzielnym limitem kredytowym zupełnie niepowiązanym z rachunkiem osobistym. Karta kredytowa pozwala na dokonywanie transakcji bezgotówkowych w państwie i za granicą (bez kredyt „druga hipoteka” (ang. secondary mortgage loan) co to jest.
Definicja Karta Debetowa:
Co to jest karta (na przykład VISA electron, Maestro) wydawana do rachunku ROR. Pozwala na wypłatę gotówki w bankomacie (w państwie i za granicą) i na płatności kartą w sklepach posiadających terminale kredyt „druga hipoteka” (ang. secondary mortgage loan) słownik.
Definicja Komisja Nadzoru Finansowego:
Co to jest Finansowego (KNF) - to jest organ, który w pierwszej kolejności sprawuje nadzór nad działalnością instytucji finansowych,w tym banków. Do 31 grudnia 2007 roku organem nadzoru bankowego była Komisja kredyt „druga hipoteka” (ang. secondary mortgage loan) czym jest.

Czym jest Kredyt „druga hipoteka” (ang. secondary mortgage loan) znaczenie w Słownik K .