Słownik Komisja Nadzoru Finansowego co to jest? Definicja pierwszej kolejności sprawuje nadzór nad.

Czy przydatne?

Definicja Finansowego Nadzoru Komisja

Co to znaczy Komisja Nadzoru Finansowego: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - to jest organ, który w pierwszej kolejności sprawuje nadzór nad działalnością instytucji finansowych,w tym banków. Do 31 grudnia 2007 roku organem nadzoru bankowego była Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) a organem wykonawczym Komisji, realizującym i koordynującym decyzje i określone poprzez nią zadania był wydzielony organizacyjnie w strukturze NBP, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.Od 1 stycznia 2008 roku zadania te przejęła Komisja Nadzoru Finansowego Do zadań Komisji Nadzoru Finansowego należy zwłaszcza

Czym jest Finansowego Nadzoru Komisja znaczenie w Słownik K .