Słownik Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) co to jest? Definicja ubezpieczeniu.

Czy przydatne?

Definicja Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Co to znaczy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS): KRUS – to jest organizacja powołana na mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ma ona za zadanie obsługę rolników w kwestiach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym i opłacania składek na to ubezpieczenie, przyznawanie i wypłatę świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego i wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, prowadzenie działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych i eliminowanie zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników, prowadzenie dobrowolnej, nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych doświadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale albo okresowo kompletnie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym. KRUS dodatkowo odpowiada za wypłatę tak zwany krajowych rent strukturalnych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń kombatanckich dla inwalidów wojennych, obsługę ubezpieczeń zdrowotnych rolników, ich domowników, emerytów i rencistów

Czym jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) znaczenie w Słownik K .