Słownik Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) co to jest? Definicja ubezpieczeniu.

Czy przydatne?

Definicja Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Co to znaczy KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (KRUS): KRUS – to jest organizacja powołana na mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ma ona za zadanie obsługę rolników w kwestiach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym i opłacania składek na to ubezpieczenie, przyznawanie i wypłatę świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego i wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, prowadzenie działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych i eliminowanie zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników, prowadzenie dobrowolnej, nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych doświadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale albo okresowo kompletnie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym. KRUS dodatkowo odpowiada za wypłatę tak zwany krajowych rent strukturalnych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń kombatanckich dla inwalidów wojennych, obsługę ubezpieczeń zdrowotnych rolników, ich domowników, emerytów i rencistów

Definicja Kurs Kupna Waluty:
Co to jest kurs po jakim bank (względnie kantor) kupuje od klientów walutę. Kurs ten jest także używany do ustalenia zadłużenia w walucie w razie kredytów w walutach obcych. Kurs kupna jest zawsze niższy od kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego (krus) co znaczy.
Definicja Księga Wieczysta:
Co to jest to jest rejestr stanu prawnego nieruchomości. Dokument ten zawiera infromacje precyzyjnie indetyfiukjące dany przedmiont na rynku nieruchomości, jego właścicieli i obciążenia powiązane z daną kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego (krus) krzyżówka.
Definicja Kredyt Denominowany:
Co to jest ustalenie kredytu walutowego spłacanego w złotówkach. W domyśle (w rozwinięciu) definicje chodzi o fakt denominawania określonego zadłużenia w walucie obcej (na przykład we frankach szwajcarskich kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego (krus) co to jest.
Definicja Konto Bilansujące:
Co to jest to jest dodatkowe konto dołączone do oferty kredytu, na którym zebrane środki równoważą zaciągnięty kredyt. Taka konstrukcja sprawia, iż od środków zebranych na koncie bliansującym nie płacimy kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego (krus) słownik.
Definicja Karta Płaska:
Co to jest kolokwialna nazwa karty, gdzie dane są nadrukowane a nie wytłoczone (numer karty i dane posiadacza). Karty te służą do wykonywania transakcji bezgotówkowych w punktach mających elektroniczne kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego (krus) czym jest.

Czym jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) znaczenie w Słownik K .