Słownik EURIBOR co to jest? Definicja procentowa po której największe banki europejskiej są skłonne.

Czy przydatne?

Definicja Euribor

Co to znaczy EURIBOR: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – to jest stopa procentowa po której największe banki europejskiej są skłonne pożyczyć pieniądz euro innym bankom. Stanowi ona bazę używaną poprzez banki do wyznaczania oprocentowania kredytów (także hipotecznych) denominowanych walucie euro. Dany bank dolicza do kwoty

Definicja Egzekucja Wierzytelności:
Co to jest wierzytelności - windykowanie, dochodzenie swojej wierzytelności (na przykład udzielonego kredytu hipoteczego) od dłużnika (na przykład kredytobiorcy) wskutek nie wywiązywania się poprzez niego z euribor co to jest.
Definicja Ekspektatywa:
Co to jest Ekspektatywa euribor definicja.

Czym jest Euribor znaczenie w Słownik E .